Zlínský kraj

Zlínský kraj – Fakulta multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně otevře na podzim nový magisterský obor zaměřený na počítačové hry. Zájemci o studium mohou podávat přihlášky do konce června.   Nový obor ...

Zlínský kraj – Od pondělí 10. května dochází k rozvolnění dalších protiepidemiologických opatření. To se tentokrát dotkne také cestovního ruchu. Za dodržení částečných omezujících opatření tak mohou návštěvníci opět ...

Zlínský kraj – V souvislosti s epidemií Covid-19 dostanou zaměstnanci v sociálních službách mimořádné odměny. Mezi příspěvkové organizace Zlínského kraje v oblasti sociálních služeb rozdělí kraj dotace v celkové výši ...

Zlínský kraj –V roce 1947 začala Čiperova vila ve Zlíně sloužit jako domov pro malé děti. Ten v průběhu let různě měnil své názvy i zaměření a postupným rozvojem pěstounské péče se ve Zlínském kraji podařilo minimalizova...

Zlínský kraj – Hejtman Zlínského kraje Radim Holiš svolal ve čtvrtek 6. května jednání k odškodnění poškozených stran při výbuchu muničního skladu ve Vlachovicích – Vrběticích v roce 2014. Učinil tak na základě usnesení, ...

Zlínský kraj - Za poslední týden klesl ve Zlínském kraji počet nakažených na 100 tisíc obyvatel na 192. Velký podíl na zlepšující se epidemické situaci má očkování. K 4. květnu bylo ve Zlínském kraji proti Covid-19 aplikováno...

Zlínský kraj – Memorandum, které za vedení Zlínského kraje podepsal ve středu náměstek hejtmana Radek Doležel, určuje další směr, kudy se má vzájemná spolupráce při výstavbě silničního spojení D49 a I/49 na území Zlínské...

Zlínský kraj – Poskytnutí dotací z Programu na podporu obnovy venkova projednali krajští radní a doporučili je ke schválení krajskému zastupitelstvu. Konkrétně se jedná o 52 projektů, mezi které mají být rozděleny dotace v souhr...

Zlínský kraj – Rada Zlínského kraje na svém pondělním zasedání schválila poskytnutí dotací na podporu ekologických aktivit v kraji. Mezi 17 projektů rozdělí celkem 998 tisíc korun.    „Mezi podpořenými organizacemi je např..

Zlínský kraj – Rada Zlínského kraje poděkuje pracovníkům první linie v boji s covidovou pandemií, kteří s velkým nasazením pečují o pacienty ve zdravotnictví a starají se o klienty v sociálních službách. Z rozpočtu bude uvoln..