Zlínský kraj

Zlínský kraj – Představitelé Zlínského kraje ocenili občany, kteří se v domácím prostředí starají o blízkého člověka, jenž ze zdravotních důvodů potřebuje pomoc druhých bez ohledu na věk a diagnózu. Vyznamenány byly Jana ...

Zlínský kraj – Přehlídka středních škol a vybraných firem Zlínského kraje se pod názvem Veletrh práce a vzdělávání uskutečnila ve středu 2. listopadu v Kongresovém centru Zlín. Žáci základních škol, jejich rodiče, kariéro...

Zlínský kraj – O posledním říjnovém víkendu letos naposledy otevřely své brány české hrady a zámky. Ve Zlínském kraji byl největší zájem o zámek Buchlovice a Květnou zahradu v Kroměříži, které se dostaly mezi deset nejnav..

Zlínský kraj – Pravidelné setkání poskytovatelů sociálních služeb uspořádal ve Zlíně ve čtvrtek 3. listopadu Zlínský kraj. Poskytovatelé se zde od zástupců Ministerstva práce a sociálních věcí a pracovnic odboru sociálních...

Zlínský kraj – Zlínská zoo letos zažívá nejúspěšnější návštěvní sezónu ve své historii. V polovině října poprvé jejími branami prošel návštěvník s rekordním pořadovým číslem 700 000. Za dlouholetou přízeň se pr...

Lublaň, Zlín – Mezinárodní porota ceny BIG SEE udělila ve slovinské Lublani Cyrilometodějské stezce – Kulturní stezce Rady Evropy Hlavní cenu v kategorii Kreativní příběh jako zážitek a Cenu za design v cestovním ruchu v kategori...

Zlínský kraj – Zábavná a nápaditá halloweenská výzdoba, pestrý doprovodný program, počasí na jedničku. Oslavy oblíbeného podzimního svátku se ve zlínské zoo skvěle vydařily. Od středy 26. do neděle 30. října do zahrady zav..

Zlínský kraj – Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo poskytnutí dotace ve výši 4 794 000 korun pro Charitu Uherské Hradiště na zajištění provozu Centra duševního zdraví, které vzniklo v rámci pilotního projektu Ministerstva z...

Zlínský kraj – Především zástupcům seniorských organizací a občanům se zdravotním postižením byla určena přednáška o nutnosti očkovací prevence. Akci iniciovala Národní rada osob se zdravotním postižením ČR pod záštitou ...

Zlínský kraj – Rada Zlínského kraje schválila v pondělí 24. října na svém zasedání navýšení částky na ubytování uprchlíků z Ukrajiny o dalších 5 milionů korun. Z těchto peněz je poskytovatelům ubytování proplácena úhr...