Zlínský kraj

Zlínský kraj – Trojice slonic s osmnáctiměsíčním slůnětem ze Zoo Zlín na výbornou zvládla přesun do dokončeného chovného zařízení v Karibuni! Celé stádo si tak nyní užívá nové vnitřní ustájení, které je rozlehlejší ...

Zlínský kraj – Odbor školství Krajského úřadu Zlínského kraje uspořádal XIV. ročník Krajské konference k primární prevenci rizikového chování, která byla určena pro pedagogy a výchovné specialisty základních a středních ..

Zlínský kraj – Rekonstrukce bývalé věznice v Uherském Hradišti, ze které by se mělo v budoucnu stát mimo jiné Muzeum totality, dostala zase o něco pevnější obrysy. V uplynulých dnech byl oznámen vítěz architektonické projektové...

Zlínský kraj – Ulevit přetížené dopravě v centru Uherského Hradiště a Starého Města má přeložka silnice II/497, která má mimo obydlené oblasti propojit uherskohradišťskou místní část Jarošov s budoucí dálnicí D55 v míst...

Zlínský kraj – Přidělení dotací v oblasti cestovního ruchu schválili na svém pondělním jednání krajští radní. Jde o 30 milionů korun pro Sdružení obcí Hornolidečska na druhou etapu výstavby cyklostezky Bečva – Vlára – V..

Zlínský kraj – Rada Zlínského kraje projednala několik bodů týkajících se financování sociálních služeb v regionu po Novém roce. Jsou to jednak legislativní kroky nutné pro realizaci projektu na zajištění vyšší kapacity potř...

Zlínský kraj – Ceny jízdného ve veřejné dopravě zůstanou ve Zlínském kraji i po Novém roce stejné jako doposud. Vzhledem k výraznému nárůstu nákladů hejtmanství původně zvažovalo, že od 1. ledna 2023 ceny za cestování ve ve...

Zlínský kraj – Vliv silniční dopravy a lokálního vytápění na životní prostředí v obcích Spytihněv a Huštěnovice si nechá prověřit Zlínský kraj. Experimentální měření imisí bude zahrnovat odběr vzorků, analýzu, vyhodno...

Zlínský kraj – 21. listopad 1927 byl pro Krajskou nemocnici T. Bati, tehdy Baťovu nemocnici, velmi významným dnem. Byť se její slavnostní otevření konalo až 15. prosince, v tomto listopadovém dni byl ošetřen a přijat na pozorování ...

Zlínský kraj – Vůně svařeného vína a tradičních vánočních pochutin zaplní zlínské náměstí Míru poprvé v sobotu 26. listopadu. Návštěvníci adventních trhů se mohou těšit také na vystoupení známých zpěváků, hudební...