Zlínský kraj

Zlínský kraj - Za strategický rozvoj a územní plánování zodpovídá v krajské radě náměstek hejtmana Josef Zicha. Jak se daří pokračovat v obnově Ploštiny, kde má v roce 2022 vzniknout moderní Památník tragédie? Jak běží p..

Zlínský kraj - Zajímá se o psychiatrii, tedy obor, který se mimo jiné zabývá emocemi, vnímáním a také chováním nemocných. Uplynulé týdny proto poskytly studentovi Martinu Navrátilovi spoustu podnětů a zkušeností. Rozhodl se toti...

Zlínský kraj - Za normálních okolností by zřejmě své vlastní zvýšené teplotě nevěnoval příliš velkou pozornost, ale v době sílící pandemie koronaviru se mu v hlavě rozsvítil alarm. „Hned jsem pomyslel na to, že bych mohl nak...

Zlínský kraj - S řadou otazníků v diskusi, především na téma ekonomické. Zvláště s akcentem na novou situaci v očekávaném útlumu po dopadech koronavirové krize. I takové bylo jednání zastupitelstva Zlínského kraje v prostorách...

Zlínský kraj - Klinika reprodukční medicíny a gynekologie sídlí na zlínském Tomášově už 20 let. Páry, které mají problémy s početím, zde nejvíc oceňují rodinné prostředí a nadstandardní přístup. Bez lékařské pomoci se v...

Zlínský kraj – Tažný pták kormorán velký patří mezi zvláště chráněné živočichy, majitele rybníků však umí pěkně potrápit. Ve Zlínském kraji způsobil škody ve výši 1,42 milionu korun.    „Začátkem února obdržel ...

Zlínský kraj - Patří mezi dobrovolníky, kteří hned v prvních dnech po vyhlášení nouzového stavu v souvislosti s pandemií nastoupili do zdravotnických zařízení, aby jim pomohli zvládnout komplikovanou situaci. „Do nemocnice jsem ...

Zlínský kraj - Pomoci Uherskohradišťské nemocnici zvládnout současnou komplikovanou situaci vyvolanou pandemií koronaviru se rozhodl student Roman Valenta na základě sympatií. A také proto, že bydlí v nedalekém Starém Městě, a má t...

Zlínský kraj – Samička velblouda dvouhrbého, která se narodila koncem února, je vidět ve výběhu poblíž tropické haly zlínské zoo. Dostala jméno Lilly a v Lešné zůstane po dobu dvou let.   Lilly je 29. úspěšně odchovaným ml..

Zlínský kraj – Radní Zlínského kraje dnes schválili zřízení odlehčovací služby poskytované pobytovou formou v Salašské ulici ve Velehradě, v části objektu bývalého Domova pro osoby se zdravotním postižením. Prvním klientům...