Zlínský kraj

Zlínský kraj – O možnostech budoucí spolupráce v řadě oblastí, kterou chce rozhýbat nové vedení Zlínského kraje s Univerzitou Tomáše Bati, jednali členové Rady Zlínského kraje s rektorem UTB Vladimírem Sedlaříkem.   „Js...

Zlínský kraj – Program na podporu kulturních aktivit a akcí nadregionálního významu schválila Rada Zlínského kraje. Na dotace k těmto účelům je v letošním rozpočtu uvolněna částka 2 500 000 korun. Informovala o tom radní Zu...

Zlínský kraj – Probíhající stavební práce na rozsáhlé obnově hospodářského dvora v Rymicích si v závěru minulého týdne prohlédl krajský radní Zbyněk Fojtíček, zodpovědný za investice a dotace, v doprovodu starosty obce ...

Zlínský kraj – Zlínská zoo hlásí 20% úsporu vody za rok 2020, rozšířila také počet retenčních nádrží na dešťovku.   Voda je nejvzácnější surovina a svědomité zacházení s tímto zdrojem získává víc a víc na významu...

Zlínský kraj – Náměstek hejtmana David Vychytil má v Radě Zlínského kraje na starost oblast krajských financí, majetku a rozvoje podnikání. Požádali jsme jej o rozhovor, ve kterém nám mimo jiné představil letošní krajský rozpo...

Zlínský kraj – Rok 2021 bude pro Uherskohradišťskou nemocnici Rokem muže. Jde o projekt zaměřený na jejich zdraví a také na osvětu a prevenci nejzávažnějších onemocnění, se kterými se muži potýkají. Jednou z prvních akcí pro...

Zlínský kraj – Rada Zlínského kraje schválila poskytnutí individuální dotace ve výši 150 tisíc korun Záchranné stanici volně žijících živočichů v Bartošovicích. Dále krajští radní doporučili Zastupitelstvu kraje ke schv..

Zlínský kraj – Do Zlínského kraje bylo 27. ledna doručeno dalších 585 lahviček s vakcínou, podle plánu měl kraj obdržet 975 lahviček. Celkem kraj od počátku vakcinace obdržel 2 535 lahviček s vakcínou, tedy 15 210 očkovacích...

Zlínský kraj - Krajská hospodářská komora Zlínského kraje ve spolupráci se společností TREXIMA realizuje v letech 2019-2022 projekt Narovinu ve Zlínském kraji, dotovaný Evropským sociálním fondem z operačního programu Zaměstnano...

Zlínský kraj – Krajští radní schválili poskytnutí dotací Hasičskému záchrannému sboru Zlínského kraje a Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Zlín. Dále doporučili krajským zastupitelům schválit poskytnutí dotací O...