Vloni se stalo méně trestných činů, přibylo ale přestupků
Vloni se stalo méně trestných činů, přibylo ale přestupků

Val. Meziříčí - Členové rady města se na únorovém jednání seznámili s více jak 40 stránkovou Bezpečnostní analýzou města za rok 2017, kterou zpracovala Městská policie Valašské Meziříčí. Zatímco trestných činů oproti roku 2016 ubylo, v případě přestupků došlo k mírnému nárůstu.
   Údaje uvedené v Bezpečnostní analýze se shromažďují vždy k 30. říjnu daného roku. Z dlouhodobého hlediska se kriminalita v České republice snižuje. „Ve Valašském Meziříčí byla v roce 2017 jedna z nejnižších za posledních deset let,“ shrnul ředitel městské policie Jan Camfrla a pokračoval: „Zatímco trestných činů v roce 2017 meziročně ubylo, u přestupků došlo k mírnému nárůstu.“ Téměř polovinu trestných činů a přestupků tvoří majetková kriminalita.
   Příznivou zprávou je, že klesá počet přestupků, kterých se dopouští řidiči pod vlivem alkoholu. „Bohužel naopak stoupá počet těch, kteří řídí pod vlivem návykových látek,“ upozorňuje ředitel.
   V analýze je zapracován také počet pachatelů trestných činů a přestupků podle věku. „Snížení počtu trestných činů v porovnání let 2016 a 2017 je u všech věkových skupin,“ zhodnotil Jan Camfrla s tím, že nejpočetnější skupinu tvoří osoby starší 18 let. „Počet pachatelů v této věkové skupině přesto výrazně poklesl,“ dodal. Podle kvalifikovaného odhadu se 90% mladistvých pachatelů dopouští přestupků typu vandalismu nebo rušení nočního klidu pod vlivem alkoholu. „Zvláštní pozornost je nutné věnovat pachatelům, kteří ještě nedosáhli zletilosti a v jejichž případě prevence a včasná intervence může eliminovat kriminální chování,“ uvědomuje si ředitel.
   „Jsem rád, že se Policii České republiky ve spolupráci s Městskou policií Valašské Meziříčí daří dlouhodobě zlepšovat objasněnost trestné činnosti. Ta se drží kolem 60 procent,“ podotkl starosta města Robert Stržínek (ANO) a dodal: „Chtěl bych jim za práci, kterou odvádí, i touto cestou poděkovat.“
   Na skutečnosti uvedené v Bezpečnostní analýze navazuje projekt Bezpečná lokalita. „Hlavním cílem projektu je zvyšování pocitu bezpečí veřejnosti a snižování míry páchání trestné činnosti u cílových skupin, jmenovitě u žen, seniorů, osob se zdravotním postižením a veřejnosti obecně,“ vysvětlila ve zkratce manažerka prevence kriminality městské policie Monika Zajícová. Výstupem budou informace pro veřejnost ve formě přednášek a besed, kurzů nácviku sebeobrany pro ženy, dívky i sociální pracovníky a zvyšování právního povědomí a bezpečného chování u seniorů a osob se zdravotním postižením. „Konkrétně umět odmítnout nabízené zboží, nepustit do bytu cizí osoby nebo například poradit, jak se vyhnout dluhové pasti,“ vyjmenovala Monika Zajícová. Informace budou cílovým skupinám předávány také formou individuálních návštěv vyškolených pracovníků Diakonie.
   Součástí projektu je také zprostředkování informačních a propagačních materiálů a drobných prostředků individuální ochrany ve formě bezpečnostních řetízků do dveří nebo pepřových sprejů.
Projekt se uskuteční ve spolupráci pracovníků Integrovaného záchranného systému, Městské policie Valašské Meziříčí a pracovníků valašskomeziříčské Diakonie.
Ing. Vendula Králová, MěÚ Valašské Meziříčí