Kontroly mysliveckých honů dopadly dobře. Pouze jeden myslivec si přihnul
Kontroly mysliveckých honů dopadly dobře. Pouze jeden myslivec si přihnul
Policisté kontrolují myslivce pravidelně. foto: Policie ČR Vsetín

Zlínský kraj - Každoročně v podzimních a zimních měsících provádějí policisté z odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Krajského ředitelství policie Zlínského kraje kontroly na mysliveckých honech. Během kontrol vloni a na začátku letošního roku policisté zjistili pouze jedno pochybení, a to alkohol u jednoho z myslivců.
   Vloni v průběhu listopadu a prosince a během letošního ledna policisté navštívili napříč Zlínským krajem 54 honů, na kterých zkontrolovali 1 182 držitelů. Při kontrolách se policisté zaměřují na kontrolu dokladů, a to zbrojních průkazů, průkazů zbraní a loveckých lístků. Fyzicky kontrolují také zbraň. Zajímá je nejenom celkový stav zbraně, ale ověřují také výrobní číslo a zajímá je také, zda je zbraň opatřená platnými zkušebními značkami. Velkou pozornost věnují policisté technickému stavu zbraně a rovněž se zaměřují na dodržování bezpečného používání zbraní.
   U všech osob, které na honu manipulují se zbraní, mohou policisté provádět orientační zkoušku na alkohol a na jiné návykové látky, a to nejen na začátku honu, ale také v jeho průběhu nebo těsně po jeho skončení. Požití alkoholu zjistili policisté u jednoho myslivce na Kroměřížsku. V příkazním řízením mu uložili pokutu ve výši 500 korun.
mjr. Mgr. Lenka Javorková, mluvčí Policie ČR Zlín