Zlínský kraj navštívil velvyslanec Dánska, zajímal se o sociální služby
Zlínský kraj navštívil velvyslanec Dánska, zajímal se o sociální služby
foto: Jiří Balát

Zlínský kraj – Organizace poskytující sociální služby ve Zlínském kraji navštívil v úterý 29. listopadu velvyslanec Dánska Soren Kelstrup se svou manželkou. Navázal tak na říjnovou cestu statutární náměstkyně hejtmana Hany Ančincové, která vedla delegaci Zlínského kraje s cílem poznat, jak v Dánsku funguje systém sociální věcí.

„V rámci pilotního projektu Využívání sociálních inovací za pomoci asistivních technologií, do něhož jsou zapojeny některé organizace ve Zlínském kraji, hledáme cesty, jak zvýšit kvalitu péče o osoby se zvláštními potřebami a zároveň snížit pracovní zátěž personálu. Dánsko je pro nás v tomto směru velkou inspirací,“ řekla statutární náměstkyně hejtmana Hana Ančincová zodpovědná za sociální resort, která doprovodila dánského velvyslance do několika zařízení sociálních služeb.

Konkrétně zavítali do Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem Valašské Meziříčí, do hospice CITADELA, který spadá pod Diakonii Valašské Meziříčí a také do Dětského centra Zlín. „Pan velvyslanec vyzdvihnul kvalitu služeb a práci lidí, kteří ji dělají srdcem. Bavili jsme se také o možnostech, jak jim pro práci vytvořit co nejlepší podmínky – právě s využitím zkušeností, které se osvědčují v Dánsku, včetně moderních technologií,“ dodala Hana Ančincová.

Součástí návštěvy dánského velvyslance bylo také přijetí hejtmanem Radimem Holišem, prohlídka Baťova mrakodrapu i pracovní oběd, kterého se zúčastnili zástupci sociálních služeb, Centra klinické gerontologie KNTB Zlín a další hosté.

Helena Mráčková, Krajský úřad Zlínského kraje