Poskytovatelé sociálních služeb mohou žádat o dotace na rok 2021
Poskytovatelé sociálních služeb mohou žádat o dotace na rok 2021
foto: Jiří Balát

Zlínský kraj – Krajští radní v pondělí 21. září schválili Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území kraje pro rok 2021. V Programu mezi poskytovatele sociálních služeb kraj, dle podané žádosti na Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, plánuje rozdělit 1,583 miliard korun.
   „Dotace je určena pro registrované poskytovatele sociálních služeb k financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních činností sociálních služeb, které jsou v souladu s Akčním plánem pro rok 2021,“ sdělila krajská radní Michaela Blahová, zodpovědná za sociální oblast, neziskový sektor a rodinnou politiku.
   Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb zpracoval Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje. „Žádost o dotaci mohou poskytovatelé sociálních služeb podat prostřednictvím webové aplikace OKslužby – poskytovatel, a to v termínu od 24. října 2020 do 11. listopadu 2020 včetně,“ uvedla Helena Miklová, vedoucí Odboru sociálních věcí.
   Výzva k podání žádostí o dotace bude zveřejněna na úřední desce a na webu Zlínského kraje. Podrobné informace o webové aplikaci OKslužby – poskytovatel, informace o zřízení uživatelských účtů, přístupové adresy k aplikaci aj. jsou zveřejněny na portále MPSV: https://www.mpsv.cz/web/cz/informace-o-aplikaci
Adéla Čuříková, Krajský úřad Zlínského kraje