KyberDĚTI v sítích: Rizika spojená s internetem a bezpečnost online výuky
KyberDĚTI v sítích: Rizika spojená s internetem a bezpečnost online výuky
foto: Krajský úřad Zlínského kraje

Zlínský kraj - Realizační tým projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje uspořádal v tomto týdnu první ze série webinářů pro pedagogy a rodiče. Tentokrát na téma rizik spojených s internetem a bezpečnosti online výuky. Lektory byli doc. Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D. a PhDr. René Szotkowski, Ph.D., oba z Centra prevence rizikové komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.
   V úterý 8. června se přes sto pedagogů a pedagožek zúčastnilo vzdělávací akce prostřednictvím aplikace MS Teams. O den později se připojila padesátka rodičů. V první části úvodního webináře lektoři zmiňovali rizika spojená s online výukou, k jakým incidentům došlo v českém školském prostředí a čeho se vyvarovat. V druhé části se zaměřili na konkrétní případy v kyberprostoru, týkající se dětí a dospívající mládeže. Co všechno v online prostředí zažívají, s jakými jevy se setkávají, jaké sociální sítě využívají, navštěvují.
   „Víme, že škola má povinnost pro žáky a učitele zajistit bezpečné prostředí a tématu kybernetické bezpečnosti věnujeme velkou pozornost. Ještě před uzavřením škol na podzim loňského roku jsme vytvořili DigiCovid tým osmi lektorů, kteří proškolili pedagogy v desítkách středních škol v kraji. Dlouhodobě usilujeme o zvyšování dovedností pedagogických pracovníků a žáků v oblasti digitálních kompetencí. Stejně tak je ale důležitá role rodičů. Proto jsme se rozhodli připravit webináře „na míru“ cílovým skupinám a uspořádat pro ně druhý webinář, který zpracovává stejné téma, ale z rodičovského úhlu pohledu,“ sdělila krajská radní pro oblast školství Zuzana Fišerová.

Některé z myšlenek, které zazněly:
- hlavní problémy, které se v českých školách při online výuce vyskytují (málo expertního personálu v oblasti IT, nevhodné nástroje pro realizaci e-learningu, nedodržování bezpečnostních standardů, nadměrné sdílení osobních údajů žáků i pedagogů, potenciální rizika – kybernetická agrese, průniky cizích osob do vzdělávacích lekcí, šíření internetem),
- děti jsou díky lockdownu frustrované, frustraci si vybíjejí „online zlobením“, buďme velkorysí!,
- rizikové aplikace (TikTok, Snapchat, Discord, Tellonym, Roblox, Minecraft), challenges (výzvy, které nabádají k nebezpečnému chování),
- dominantní témata řešená poradnou E-bezpečí (sexting, vydírání, sexuální nátlak, vyhrožování, vulgární agrese, krádeže identity, dehonestování, krádeže účtů, scam, romance scam, ransomware, adware, podvody spojené s online nákupy, kyberšikana),
- někteří rodiče na sociálních sítích nadměrně sdílejí obsah, ve kterém figurují jejich vlastní děti (sharenting, zakládání prenatálních profilů), možnost zneužití citlivých informací v budoucnu,
- edukační materiály jsou k dispozici na webu E-bezpečí (www.e-bezpeci.cz/videokurzy) včetně edukační hry Internet Highway.
   Záznamy z webinářů najdete na Youtube kanálu projektu KAP.
Mgr. Jitka Šimková, Krajský úřad Zlínského kraje