Kraj hodlá přispět na obnovu komunikací poškozených těžbou po kůrovcové kalamitě
Kraj hodlá přispět na obnovu komunikací poškozených těžbou po kůrovcové kalamitě
foto: Jiří Balát

Zlínský kraj – Poskytnutí dotací obcím Branky, Kladeruby a Ratiboř na spolufinancování projektů podpořených z vládního programu na obnovu komunikací poškozených v souvislosti s kůrovcovou kalamitou projednali krajští radní a doporučili krajskému zastupitelstvu tyto dotace schválit.
   „Dotace obce využijí na opravu komunikací ve svých katastrech, které byly poškozeny nadměrným zatěžováním v důsledku těžby dřeva po kůrovcové kalamitě,“ sdělil náměstek hejtmana Zlínského kraje Lubomír Traub.
   Z krajského rozpočtu je pro obec Branky navržena dotace 544 959 korun, pro Kladeruby 376 920 korun a pro Ratiboř 2 146 523 korun. Dohromady jde tedy o více než 3 miliony korun.
   Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výše zmíněný program v prosinci 2020. Míra dotace programu ministerstva činí 60 % celkových způsobilých výdajů projektů, z rozpočtu kraje je navrženo spolufinancování ve výši 20 % a dalších 20 % činí finanční podíl samotných žadatelů.
   Krajští zastupitelé budou přidělení dotací obcím schvalovat na svém zasedání v pondělí 21. června.
Bc. Jan Vandík, Krajský úřad Zlínského kraje