Docent Michal Filip: Návrat odborníků, rozšíření zdravotní péče a výstavba Centrálního pavilonu KNTB, to je náš cíl
Docent Michal Filip: Návrat odborníků, rozšíření zdravotní péče a výstavba Centrálního pavilonu KNTB, to je náš cíl
foto: Krajský úřad Zlínského kraje

Zlínský kraj – Docent Michal Filip je od března předsedou představenstva Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně (KNTB). V letech 2006-2018 zde coby primář obnovil neurochirurgické oddělení s celostátní působností. Stále na část úvazku ordinuje, aby – jak říká – neztratil kontakt s medicínou. Jaké má ve své ředitelské funkci plány, prozradil v rozhovoru pro krajský Magazín 21.

Pane předsedo, když jste nastupoval do ředitelské funkce KNTB, za hlavní úkoly jste označil nutnost překonat koronavirovou krizi a personálně nemocnici stabilizovat. Do jaké míry se tyto dvě výzvy už podařilo zvládnout?
Vstoupili jsme do rozběhlého a krajem dobře nastaveného procesu krizového řízení pandemie COVID-19. Situace se sice lepší, ale nikdo není schopen předvídat, co bude dál. Stále evidujeme nové pacienty s tímto virem. Věříme, že pomůže očkování. Ve Zlíně jsme proto ve spolupráci s krajem a městem vybudovali velkokapacitní očkovací centrum. Důležité je, aby se lidé očkování nebáli a aby pochopili, že vakcíny jsou bezpečné. Nyní nás čeká obtížný úkol: vrátit nemocnici do normálního provozu. Všichni zaměstnanci nemocnice, nejen zdravotníci, si sáhli na dno. Teď potřebují nabrat sílu a připravit se na nápor pacientů čekajících na z důvodu krize odkládanou lékařskou péči. Stále řešíme nedostatek zkušeného zdravotního personálu. Mnoho odborníků z KNTB v posledních letech díky známým okolnostem odešlo. V současné době se ale někteří do nemocnice již vracejí, nebo návrat zvažují.
Co vlastně způsobil COVID v českém systému zdravotnictví a jaké má důsledky?
Ukázal, že situaci musí řešit hlavně odborníci z řad zdravotníků a méně politici nebo media. Potvrdil také, že akutní zdravotní péči nelze plánovat v horizontu dnů a je potřeba mít vytvořeny dostatečné kapacitní rezervy: lůžka, personál, vybavení. Pandemie prokázala, že v minulém období nekoncepčně rušené rezervy – mám na mysli snižování počtu zdravotníků, rušení tzv. neziskových lůžek či celých oddělení, jako například infekčního v KNTB - je potřeba urychleně obnovit, byť nepřináší okamžitý ekonomický benefit. Jejich potřebnost se ukáže až v krizových situacích, jako je třeba právě současná pandemie. Krize také poukázala na celostátně dlouhodobě neřešené problémy ve fungování celého systému zdravotní péče: rozdílné platby ze zdravotního pojištění za stejnou péči, nekoordinované ceny za zdravotní pomůcky a materiál nebo rozdílnou kvalitu IT ve zdravotních zařízeních. Sjednocení těchto prvků by pomohlo v budoucnu lépe reagovat na další pandemie. Přes závažnost situace ale vidím i pozitivita vyplývající z této krize. Pandemie zlepšila organizaci péče a spolupráci mezi všemi zdravotnickými zařízeními kraje a většina lidí pochopila, že zdraví není samozřejmost, že je nutné o něj zodpovědně pečovat.
Nepatřil jste k příznivcům výstavby nové nemocnice, z jakého důvodu?
Bylo by krásné pracovat v nové nemocnici, ale podle informací, které jsem měl k dispozici jako krajský zastupitel minulého volebního období, kraj neměl peníze na tak velkou investici. Navíc hrozilo riziko, že by nemusela být postavena do pěti let, jak někteří slibovali. Cena by se tak ještě navyšovala.
Umožní areál KNTB její plnohodnotnou modernizaci?
Podle názorů architektů, projektantů a stavařů a také zdravotního personálu je možné za významné podpory kraje současnou KNTB proměnit do podoby důstojné nemocnice 21. století. Stavební činnost nebude mít zásadní vliv na rozsah a kvalitu poskytované péče v KNTB.
O nutnosti výstavby tzv. Centrálního objektu se mluví několik let jako o nejnaléhavější investici do KNTB. Kdy by mohl být uveden do provozu?
Je velká škoda, že k výstavbě Centrálního objektu nebylo využito stavební povolení z r. 2016. Nová budova už dnes mohla stát. Děláme vše pro to, aby se již příští rok na podzim začalo stavět. Centrální objekt vyroste na místě staré prádelny. Vznikne zde interna, kardiologie, neurologie a část urgentního příjmu zaměřená na interní obory. Součástí budou moderní diagnostické technologie. Po 12 letech přešlapování na místě nás čeká hodně práce.
V jakém stavu jste od bývalého představenstva převzali nemocnici?
Převzali jsme ji s vědomím, že se minulé vedení upnulo k projektu výstavby nové nemocnice a zásadně tak omezilo investice do oprav. To se na stavu nemocnice samozřejmě výrazně podepsalo. Z vlastních zdrojů začínáme organizovat rekonstrukci dnes již zastaralého technického zázemí nemocnice. Čekají nás také neodkladné opravy starších provozů, do kterých se několik let z uvedených důvodů neinvestovalo. Mluvíme o interní JIP, chirurgickém či dětském oddělení, porodních sálech apod. Přepokládané náklady se předběžně šplhají ke stovkám milionů. Až nyní také zjišťujeme neradostný stav, že některé projekty financované z dotací EU nebyly dopracovány a nešlo je zařadit do dotačních programů. Zděděné projekty týkající se digitalizace provozních softwarů budou na pokyn kraje kontrolovány auditem. Ve spolupráci všech zainteresovaných stran řešíme také skluz ve výstavbě závodní školky s termínem otevření 1. 9. 2021.
S čím jste šel do ředitelské funkce?
Činnost zdravotního zařízení placeného z peněz daňových poplatníků nemůže být zaměřená pouze na vydělávání peněz. Posláním nemocnice je zejména kvalitně léčit podle současných medicínských poznatků. KNTB je koncipována jako největší nemocnice Zlínského kraje a specializovaná centra ji staví téměř na úroveň fakultních nemocnic. Plánujeme zde obnovit činnost zrušených oddělení - nukleární medicíny a infekce, doplnit stávající oddělení dalšími zkušenými odborníky a zamýšlíme rozšířit spektrum lékařské péče. Zasadíme se také o narovnání protekční mzdové politiky po minulém vedení. Nadále také budeme rozvíjet mnohaletou úspěšnou spolupráci s dalšími zdravotními zařízeními kraje i České republice.
Za rozhovor poděkovala
Mgr. Helena Mráčková, Krajský úřad Zlínského kraje