Zlínský kraj získal dotaci 73 milionů pro zámek Kinských
Zlínský kraj získal dotaci 73 milionů pro zámek Kinských
Zámek Kinských foto: Zdeněk Kment

Zlínský kraj, Val. Meziříčí (red.) Ministerstvo pro místní rozvoj schválilo investiční záměr Zlínského kraje, který bude realizován v krajské příspěvkové organizaci – Muzeu regionu Valašsko. Konkrétně jde o vybudování nových expozic v zámku Kinských ve Valašském Meziříčí v celkové výši 99,5 milonu korun.
   „Na modernizaci výstavních prostor Zámku Kinských jsme získali dotaci téměř 73 milionů korun, což je pokračování úspěšného tažení Zlínského kraje na využití finančních zdrojů Evropské unie k významnému zvýšení kvality našich muzeí. Zlínský kraj uspěl v krátké době se čtyřmi mimořádně náročnými projekty a blížíme se téměř k půl miliardě korun na realizaci záměrů, které byly dlouho plánovány, ale nedařilo se zajistit peníze na jejich uskutečnění. Mám obrovskou radost z toho, že se to konečně podařilo. Uspěli jsme díky precizní připravenosti našich projektů a nyní se můžeme pustit do radikální modernizace zastaralých objektů a vybudovat nové moderní výstavní prostory odpovídající požadavkům 21. století,“ řekl radní Miroslav Kašný, zodpovědný za kulturu, památkovou péči, spolupráci s církvemi, mládež a sport.
   Celkové náklady na zámek Kinských jsou vyčísleny na 99 528 689 Kč, dotace z EU pak činí 72 772 489,- Kč (86 %), načež Zlínský kraj doplatí 26 756 199,- Kč (4 %).
Stávající provoz zámku Kinských je z hlediska ochrany sbírkových předmětů nevyhovující a v jeho části dochází kvůli nadměrné vlhkosti zdiva k ohrožení uložených sbírkových předmětů.
„Díky investičnímu záměru, který můžeme s evropskou dotací realizovat, dojde k odstranění vlhkosti zdiva a k zajištění dobrého stavebně technického stavu budovy a zároveň k vytvoření nových depozitářů a expozic s bezbariérovým přístupem,“ dodal radní Miroslav Kašný.
ECHO Valašska