Žerotínova ulice se opět otevřela dopravě o 3 týdny dříve
Žerotínova ulice se opět otevřela dopravě o 3 týdny dříve
foto: Michal Horský

Vsetín – Oprava části frekventované komunikace na ulici Žerotínova ve čtvrtek 21. října skončila. Zhotoviteli se ji podařilo realizovat o tři týdny rychleji, než jej k tomu zavazovala smlouva. Hodnota zakázky, kterou hradí město ze svého rozpočtu, činí 1,7 milionu korun bez DPH.
   Oprava komunikace v úseku od vyvýšeného přechodu pro chodce před hotelem Vsacan po křížení s ulicí Smetanovou započala v pondělí 13. září a zhotovitel, jímž byla společnost SWIETELSKY stavební, měl na realizaci 60 dní. „Práce ale byly ukončeny přesně o tři týdny dříve. Jsem za to velmi rád, neboť jde o důležitý dopravní bod v centru města, který musel být po dobu opravy zcela uzavřen a doprava včetně té autobusové byla odkloněna na objízdné trasy,“ uvedl starosta Jiří Růžička a pokračoval: „Realizaci této investiční akce si vyžádal špatný stav spodních konstrukčních vrstev komunikace, který způsobil značné nerovnosti jejího povrchu tvořeného žulovými kostkami. Vozovka navíc neměla dostatečný spád, a při deštích tak docházelo na řadě míst k tvorbě kaluží.“
   Oprava zmíněné části komunikace na Žerotínově ulici navázala na loňskou investiční akci, kdy se obdobného zásahu dočkala křižovatka ulic Žerotínova a Tyršova přes Masarykovým gymnáziem a část Žerotínovy ulice od této křižovatky po vyvýšený přechod pro chodce před hotelem Vsacan. V následujícím období je pak v plánu radnice opravit žulový úsek Tyršovy ulice od křižovatky před gymnáziem po objekt domu kultury.
Michal Horský