S jarem přichází i požáry v přírodě
S jarem přichází i požáry v přírodě

ČR – S každým příchodem jara se začínají objevovat požáry v přírodním prostředí. Dochází k nim především při pálení v lesích, na zahradách a loukách. Tento víkend hasiči řešili 5x více požárů, než jaký je dlouhodobý průměr.

Od pátku do neděle hasiči v celé republice řešili 771 požárů, z toho 62% v přírodním prostředí. Nejvíc zásahů měli hasiči ve Středočeském kraji.

Plošné vypalování trávy a porostů je zakázáno hned třemi zákony České republiky, přesto si tato činnost každoročně vyžádá několik lidských životů. V loňském roce se poranilo hned 33 osob, tři osoby přišly o život. Celkové škody přesáhly 10 milionů korun.

VYPALOVÁNÍ TRÁVY JE ZÁKONEM ZAKÁZÁNO

Vypalováním porostů se rozumí plošné ničení trávy např. rostoucí kolem plotu, křoví nebo rákosí u rybníka a podobně pomocí ohně.

Povoleno je provádět pálení biologického odpadu (např. větví, listí, shrabané trávy či jiného rostlinného materiálu, nikoli však pneumatik, nebezpečných látek apod.), a to na bezpečném místě.

Fyzické osoby nemusí pálení biologického odpadu hlásit, podnikající fyzické a právnické osoby jsou povinny pálení odpadu předem oznámit. Hasiči však doporučují všem osobám, aby pálení předem oznamovaly a předešly tím zbytečnému výjezdu jednotek požární ochrany. Ohlásit pálení je nejvhodnější na webových stránkách příslušného hasičského záchranného sboru kraje.

Tím je pálení evidováno operačním a informačním střediskem, které v případě oznámení požáru v čase a v blízkosti místa, kde bylo nahlášeno pálení, ověří s kontaktní osobou uvedenou v oznámení, zda došlo opravdu k požáru či probíhá pouze nahlášené pálení. Evidence na webových stránkách slouží jen pro možnost ověření místa pálení s možným nahlášením požáru, nikoli pro jeho povolení.


Pravidla pro pálení biologického materiálu:

- velikost hromady klestí je nutno volit tak, aby shořela v době, kdy je na místě přítomen dozor,
- při náhlém zhoršení počasí nebo silném větru je pálení nutné ihned přerušit a oheň uhasit,
- místo pro pálení se izoluje pruhem širokým nejméně 1 m, kde budou odstraněny hořlavé materiály až na minerální půdu (zeminu),
- místo spalování se zabezpečí dostatečným množstvím hasebních látek,
- místo pálení lze opustit až po úplném uhašení ohně,
- po dobu 5 dnů nebo do vydatného deště je nutno místo pálení pravidelně kontrolovat,
- příjezdové cesty vedoucí k místům spalování nesmí být zataraseny,
- spalovat klest lze pouze v bezpečné vzdálenosti od obytných nebo hospodářských objektů,
- osoba mladší 15 let nemůže odpad spalovat bez přítomnosti osoby starší 18 let, která je spalováním pověřena.

kpt. Mgr. Pavla Jakoubková, DiS., tisková mluvčí, Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky