Expert: Trump je dementní. Nemůže zastávat úřad prezidenta
Expert: Trump je dementní. Nemůže zastávat úřad prezidenta
Ilustrační foto foto: sickchiprse.com

USA – Podle psychologa Johna Gartnera je exprezident Donald Trump dementní a nemá kapacitu na to vykonávat nejvyšší úřad. Pro své tvrzení má i důkazy a popisuje několik jasných příznaků demence, kterýmu Trump trpí.

Psycholog chce varovat veřejnost před tím, koho by si mohla zvolit. Zároveň vytvořil online petici pro lékaře a odborníky v oblasti duševního zdraví, aby Trumpa diagnostikovali.

Gartner dále uvedl, že Trump „nemá dostatečnou mentální kapacitu na to, aby mohl chápat prezidentskou práci“ a dodal, že by mohl být „snadno zmanipulován v podstatě kýmkoliv“.

Experti, kteří podepsali petici, řekli, že Trump neustále dělá jazykové chyby, čemuž se říká fonematická afázie, což podle Gartnera „silně naznačuje demenci“. U exprezidenta vypozorovali neustálé snižování kognitivních schopností, což je další příznak demence.

Trump měl v 80. letech bohatou slovní zásobu a mluvil v celých větách. „Nyní stěží dokončí větu. Stěží dokončí slovo. Někdy vůbec slova nepoužije – jen máchá rukama a říká zvuky jako: ‚hurá, bum, prásk‘.“

Trump někdy během shromáždění začne nesrozumitelně blábolit a vydávat řetězce zvuků, aniž by ve skutečnosti používal slova. „Ten muž není schopen používat jazyk, aby myslel a komunikoval, což znamená, že se u něj pravděpodobně vyvíjí demence, což znamená, že se to bude zhoršovat. Tohle je předzvěst,“ uvedl expert.

Mezi typické příznaky demence patří i změny chování. Trump je zmatenější, podrážděnější, paranoidnější, impulzivnější, agresivnější a oslabenější než obvykle.

Dalším symptomem demence je i porucha motoriky. Expert poukázal na Trumpovu „širokou“ chůzi, kdy jednou nohou kráčí v půlkruzích. Exprezident se také často naklání dopředu, což by mohlo být příznakem frontotemporální demence, která postihuje čelní oblast mozku.

Kromě toho se během i po Trumpově vykonávání prezidentské funkce objevila videa, kdy má potíže udržet lahve a sklenice s vodou, třásl se, když se z nich pokoušel usrknout, přestože je držel oběma rukama.

Na dalších záznamech je vidět, jak se opírá o stoly. Podle Gartnera může trpět Alzheimerovou chorobou, frontotemporální demencí, demencí s Lewyho tělísky nebo vaskulární demencí.

Ovšem ani Joe Biden na tom není nejlépe. Podle psychologa je mezi Bidenem a Trumpem zásadní rozdíl. „Nemá takové potíže s pamětí, které by naznačovaly demenci. Má nějaké problémy s pamětí, ale to je stárnutím,“ řekl Gartner s tím, že mluví v celých větách a používá celá slova. Nemůže sice chodit tak rychle jako dříve, ale to je dalším příznakem stárnutí, a ne demence. Jeho chování se také nezměnilo.

„Porovnávat Trumpa a Bidena je jako porovnávat jablka se shnilými pomeranči. Bidenův mozek stárne. Trumpův mozek je dementní. Nejedná se o totéž,“ dodal expert.

Trump podle něj sice ukazuje „obraz síly“, ale „mentálně je dítě“. „Trump je slabý. Je kognitivně oslabený. Jestli chcete silného alfa lídra, on jím není. Vypadá to fantaskně – dementní prezident? To zní jako dystopická černá komedie,“ dodal Gartner.

ev