Posviťme na nejdražší zakázku v historii ČR
Posviťme na nejdražší zakázku v historii ČR
foto: Milion chvilek

ČR - Poslanecká sněmovna se chystá schválit návrh zákona o podpoře nových jaderných reaktorů. Ve čtvrtek 3. prosince v 16:45 chtěl spolek Milion chvilek posvítit v přímém přenosu na jadernou elektrárnu v Dukovanech. Symbolickou akcí chtěl upozornit na to, že pokud by projekt prošel v současné podobě, může ohrozit bezpečnost naší země, zadlužit několik generací a ve svém důsledku také negativně ovlivnit budoucí vývoj a směřování ČR. Spolek Milion chvilek pro demokracii s takovým scénářem nesouhlasí a upozorňuje na nebezpečí, které by pro Českou republiku přijetí zákona znamenalo.
   Světelný nápis “Zeman tlačí ruský tunel“ promítnutý na jadernou elektrárnu Dukovany měl občany varovat před ohrožením zájmů a bezpečnosti republiky. Projekci a živý přenos vysílaný na Facebooku a Youtube však přerušila Policie ČR. Policisté odmítli zástupcům spolku Milion Chvilek vysvětlit, jaké paragrafy zákona porušují. Jako důvod zákazu laserové projekce uvedli, že Milion Chvilek nemohou nechat promítat žádná hesla, protože nevědí, jaký je jejich text.
Na policejním zásahu jsou pozoruhodné následující věci:
- akce byla přerušena, ačkoliv se členové spolku nacházeli na veřejné komunikaci a neporušili zákaz vstupu na pozemek jaderné elektrárny.
- policisté zakázali světelnou projekci s odůvodněním, že neví, jaká hesla se mají promítat.
- policisté si vyžádali ke kontrole občanské průkazy všech přítomných. Všem okamžitě tykali.
- policisté odůvodňovali svůj zákrok porušením zákona “o jaderné bezpečnosti” (přestože se spolku nepodařilo takový zákon dohledat. Není tak zřejmé, zda policisté měli na mysli atomový zákon či    vyhlášku o zajišťování jaderné bezpečnosti jaderného zařízení). Policisté také nebyli schopni sdělit, které konkrétní ustanovení mělo být porušeno.
- zástupci Milionu Chvilek byli vykázáni z blízkosti elektrárny. Na upřesňující dotaz, jak daleko od elektrárny smí členové týmu stát, policisté odpověděli, že tak daleko, jak řeknou oni.
   Takovéto zákroky jsou v současné situaci minimálně zarážející. Koalice ANO, ČSSD, KSČM a SPD v Poslanecké sněmovně protlačuje schválení zákona, který ohrožuje geopolitickou bezpečnost naší země, je ekonomicky nevýhodný a v době propukající ekonomické krize také nesmyslný. Projednávání zákonu v Poslanecké sněmovně je navíc provázeno arogancí a bezohledností k principům demokratické diskuze. Bezpečnostní výbor nedostal možnost se k projektu vyjádřit. Na otázky a připomínky opozičních poslanců předkladatelé zákona neodpovídají a nedodávají opozici ani vyžádané odborné podklady. Návrh tak, spíše než cokoli jiného, připomíná nástroj k tunelování veřejných prostředků. Spolek Milion Chvilek proto takovéto jednání vnímá jako zásadní hrozbu pro vývoj a další směřování České republiky.
    Obzvlášť v této náročné době, kdy jsou práva občanů omezována z důvodu snahy zvládnout koronavirovou pandemii, by měla jít vláda příkladem. Namísto toho se ale zdá, že postupuje opět pouze ve svém zájmu, snaží se situaci zneužívat k urychlení rozhodovacích procesů a jednání a z diskuze vyloučit opozici i odborníky. Poslanci by ale měli zastupovat zájmy občanů, ne cizích mocností jako Ruska a Číny či firem. K tomu je ostatně váže i jejich slib - „ [...] Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.“ A k tomu je vyzývá i spolek Milion chvilek pro demokracii a jeho příznivci, kteří se svůj postoj rozhodli vyjádřit také zasíláním emailů adresovaných přímo jednotlivým poslancům.
   Možné důsledky tohoto zákona jsou totiž natolik vážné a směrodatné pro budoucnost naší země, že je nejde přehlížet i když se vláda v čele s premiérem tváří, že žádný problém nevidí. Milion Chvilek se proto rozhodl na celou kauzu si posvítit. K tomu chtěl využít, stejně jako v případě s kauzou Rady ČT, laserovou projekci. Projekce slouží zejména jako symbol toho, že vláda své problematické kroky neschová pod rouškou tmy. A pokud se o to pokusí, společnými silami si na ně znovu posvítíme a upozorníme na ně. Kulisy prázdných měst a ulic v době pandemie neznamenají tichý souhlas. Milion Chvilek si proto klade za cíl společenské znepokojení zaznívající od mnoha lidí viditelně vyjádřit alespoň takto symbolicky. V době, kdy se nelze fyzicky sejít a poukázat na to, kolika lidem jednání vlády vadí, je důležité moci dát jasně najevo názor občanů. Právě k tomu slouží laserová projekce Milionu Chvilek. Laser je totiž nástroj, pomocí kterého se můžeme společně ozvat. Symbol, který lidé vidí. (Do té doby než jej policie nebo jiný mocenský orgán bezdůvodně a neoprávněně zhasne.) Spolek tak nadále vyzývá občany, aby se měli na pozoru.

Benjamin Roll, předseda a mluvčí Milionu chvilek pro demokracii se vyjádřil:
   „Jedna volba může zásadně ovlivnit naši republiku na 60 let. Silou a bez konsensu tlačit v době krize nejdražší zakázku v dějinách ČR a navíc nerespektovat varování vlastních bezpečnostních služeb je krajně nezodpovědné!”
Jiří-Jakub Zévl, místopředseda a mluvčí spolku:
   „Je naprosto absurdní pustit diktatury jako Rusko a Čína už jenom do tendru o nejstrategičtější zakázku několika desetiletí. Némlich, když před jejich aktivitami varuje BIS. Jen účastí v tendru se dostávají k strategickým informacím. Chci věřit tomu, že je to ‘kiks’, ale tohle by se nestalo ani v banánových republikách. ”
Spolek Milion chvilek