Milion chvilek startuje kampaň Odvaha volit
Milion chvilek startuje kampaň Odvaha volit

ČR - Odvaha volit je aktivizační kampaň Milionu chvilek pro demokracii pro krajské a senátní volby. Cílem kampaně je vytvořit z těchto voleb celospolečenské téma a pomoci tomu, aby se volební účast zvýšila alespoň o 5 % voličů, kterým záleží na demokracii.
   Ústředním nástrojem kampaně je speciální web www.odvahavolit.cz, kde se občané mohou do výzvy zapojit.
   2. a 3. října 2020 se uskuteční krajské a senátní volby. V posledních krajských volbách byla volební účast pouhých 35 %. Takto nízká účast neodpovídá významu těchto voleb a spolek si proto předsevzal, že cílem kampaně je posílení demokratických stran a zvýšení celkové účasti nejméně o 5%.
  Zapojit se mohou příznivci prostřednictvím speciálního webu www.odvahavolit.cz. Na této interaktivní stránce bude mít každý možnost se zaregistrovat a zapojit do připravených výzev. Spolek Milion chvilek pro demokracii v kampani vychází z myšlenky, že nestačí jít pouze volit, ale je nutné také aktivně přizvat ostatní, aby se k volbám připojili.
   Tomu je přizpůsobený i obsah webu. Na webu najdete edukační materiály či videa vysvětlující důležitost voleb. Každému, kdo projeví zájem, bude k dispozici zdarma též propagační produkty v podobě placek, plakátů, tkaniček či bannerů. Na webu budou dále dostupné manuály, nápady a tipy pro šíření kampaně mezi kolegy, známé a kamarády. Každý registrovaný uživatel bude moci na svém seznamu plnit výzvy, kterými odvahu volit pomůže šířit dál.
   Kampaň bude spolek rozšiřovat prostřednictvím svých sociálních sítí a hashtagu #odvahavolit. Stejně tak během celého zářijového měsíce spolek Milion chvilek využije pomoci mnoha dobrovolníků a organizátorů místních skupin Milionové sítě z celé republiky.
   Spolek Milion chvilek pro demokracii dlouhodobě zdůrazňuje potřebu politické změny. Účast i výsledky krajských a senátních voleb mimo jiné ukážou, zda mají aktivní občané a demokratičtí politici vůli a sílu této změny dosáhnout a zda jsou připraveni na sněmovní volby, které nás čekají v roce 2021. Spolek proto doufá, že velká vlna zapojení občanské společnosti pomůže tomu, aby říjnové volební výsledky byly počátkem společenského i politického obratu naší země.
   Benjamin Roll, mluvčí Milionu chvilek pro demokracii se vyjádřil: „Krajské a senátní volby nejsou jen přípravnou zkouškou před volbami sněmovními, ale také už ony samy výrazně ovlivní další směřování naší politiky. Pravidelně nízká volební účast při těchto volbách neodpovídá závažnosti pravomocí a vlivu krajských zastupitelstev a významu senátu. Proto chceme své úsilí v příštím měsíci plně věnovat tomu, aby se co nejvíce občanů, kterým záleží na demokracii, odhodlalo a šlo volit. Chceme pomoci uspět těm politikům, kteří nelžou, nekradou, nestraší a nejsou ve střetu zájmů. Překonat sám sebe, opustit komfortní zónu a jít nejen volit, ale také mluvit s ostatními o důležitosti voleb vyžaduje odvahu. Tu chceme prostřednictvím této kampaně v lidech probudit.”
Dominik Müller, Milionu chvilek pro demokracii