Praha zvítězila ve srovnávacím výzkumu Místo pro život. Zlínský kraj obsadil pátou pozici
Praha zvítězila ve srovnávacím výzkumu Místo pro život. Zlínský kraj obsadil pátou pozici
ČR, Zlínský kraj - V Praze se žije dobře hlavně díky skvělé úrovni služeb. Zdravotnictví, vzdělávání, rozvoj infrastruktury, volnočasové aktivity i pracovní trh vykazují při celorepublikovém srovnání vynikající hodnoty. Druhým nejpřívětivějším regionem je Královéhradecký kraj, bronzovou příčku obsadil Jihočeský kraj. Takové jsou letošní výsledky srovnávacího výzkumu Místo pro život, v němž analytická agentura Datank vyhodnocuje data získaná z nezávislých zdrojů a údaje z průzkumu prováděného mezi 1 250 obyvateli všech regionů.
V Praze se žije pohodlně, ale bezpečno tu není
   Data vyhodnocovaná v rámci výzkumu jasně ukazují, že se Hlavní město Praha umísťuje na předních místech ve většině sledovaných oblastí. Na úplné špici je v oblasti zdravotnictví a sociálních služeb, má nejvyšší počet lékařů, zubařů i kapacitu v nemocnicích na počet obyvatel, nejnižší průměrnou nemocnost, obyvatelé se zde dožívají nejvyššího věku. Lákadlem hlavního města je také pracovní trh, zejména nejvyšší průměrné mzdy v rámci celé České republiky. Nikoho asi nepřekvapí, že se Praha může pochlubit také nejrozvinutější infrastrukturou, rychlým, i když stále ne dostačujícím rozvojem bytové výstavby, ale i vysokým počtem kulturních institucí a pořádaných kulturních akcí. Na samém chvostu je ovšem Praha v oblasti životního prostředí a bezpečnosti. Pokud jde o ekologii, může za to například velmi vysoká produkce podnikového odpadu, odpadních vod, i nízký podíl zeleně. I přes nadprůměrný počet policistů zůstává v metropoli nejvyšší kriminalita, nejnižší objasněnost trestných činů a ani na silnicích není úplně bezpečno. I přes celkově nejlepší podmínky a celorepublikové prvenství z výzkumu také vyplývá, že Pražané výhody života v metropoli ne zcela doceňují. Jejich celková subjektivní spokojenost je při srovnání všech regionů pouze lehce nadprůměrná. Podílí se na tom především právě velmi nízká spokojenost s bezpečností, ale také stav občanské společnosti a tolerance v místě bydliště. Naopak velká spokojenost panuje se zdravotnictvím a infrastrukturou.
Zlínský kraj má nejlepší vzdělávání
   I při srovnání všech krajů v rámci České republiky dominuje Zlínsko v oblasti vzdělávání a péče o děti. Stojí za tím například nadprůměrná úspěšnost studentů u státních maturitních zkoušek, ale také například to, že se děti v základních školách netísní tolik, jako jinde. Na prvním místě je region také v zájmu dětí o základní umělecké školy. Skvělé je to ve Zlínském kraji také se životním prostředím. Podíl oblastí, které jsou zahrnuty do chráněných krajinných oblastí, ale také celkový podíl zeleně, je vysoce nadprůměrný. Lidé se zde také výrazně zapojují do recyklace odpadu, čímž k ochraně životního prostředí rovněž přispívají. Slabší je to naopak s pracovním trhem. Průměrné mzdy jsou tu s výjimkou Karlovarského kraje vůbec nejnižší, podíl nezaměstnaných do 24 let věku nadprůměrný. O mnoho lépe na tom není ani oblast občanské společnosti. Účast na spolkové činnosti je v přepočtu na obyvatele jedna z nejnižších, zájem o aktivní účast v samosprávě je rovněž nízký. Pokud jde o subjektivní vnímání prostředí, v němž místní lidé žijí, hodnotí pozitivně vůbec nejlépe z celé České republiky oblast bezpečnosti v místě svého bydliště, velmi spokojeni jsou také se školstvím. Na opačném pólu stojí trochu paradoxně oblast ekologie a životního prostředí, ale také třeba zdravotnictví.
Vítězem kategorie AKTIVITA se stává projekt „HACKATHON“
   Kolegium výzkumu Místo pro život udělilo v letošním roce poprvé ocenění, které má ohodnotit konkrétní aktivitu, která kdekoli v České republice v daném roce přispěla ke zlepšení života obyvatel. Vítězem může být osobnost, ale také stavba nebo řešení nějakého problému. Historicky prvním vítězem se letos stal projekt Hackathon, jehož cílem bylo rychle a s minimálními náklady vytvořit e-shop na prodej dálničních známek. Navrhované řešení sice stát nakonec nepřijal, ale rozhodně došlo k výrazné redukci ceny a iniciátor Tomáš Vondráček si podle svých vlastních slov cení i toho, že kompetentní lidé a orgány začnou počítat s tím, že jejich rozhodnutí můžou být podrobena zkoumání z nečekané strany, totiž od běžných voličů a občanů. To, že nebudeme lhostejní, přirozeně povede k tomu, že naše místo pro život bude zase o něco lepší.
VÝSLEDNÉ POŘADÍ KRAJŮ ZA ROK 2020
1. Hlavní město Praha
2. Královéhradecký kraj
3. Jihočeský kraj
4. Plzeňský kraj
5. Zlínský kraj
6. Pardubický kraj
7. Jihomoravský kraj
8. Liberecký kraj
9. Středočeský kraj
10. Kraj Vysočina
11. Olomoucký kraj
12. Karlovarský kraj
13. Moravskoslezský kraj
14. Ústecký kraj
   Srovnávací výzkum Místo pro život už desátým rokem mapuje kvalitu života obyvatel v jednotlivých krajích České republiky. Výzkum Místo pro život veřejnosti nabízí možnost dlouhodobě sledovat stav jejich regionu a jeho vývoj. Výsledky srovnávacího výzkumu motivují a inspirují státní správu i samosprávu, nevládní organizace, podnikatele i občany, a vedou tak ke zlepšování podmínek ovlivňujících kvalitu života. Mnohdy důležitější než hmotné statky je pro řadu lidí fungující občanská společnost, vzájemný mezigenerační respekt a tolerance rozdílných názorů. Organizátoři projektu Místo pro život se snaží také na tyto hodnoty poukázat a upozornit na jejich důležitost.
David Pavlát, PR Specialist Communa