Kniha Rozmarné hostince valašské obdržela literární cenu za rok 2020
Kniha Rozmarné hostince valašské obdržela literární cenu za rok 2020
Obálka oceněné knihy. foto: Zdeněk Kment

ČR, Valašské Meziříčí – Kniha Rozmarné hostince valašské ve Valašském Meziříčí, Vsetíně, Rožnově p. R. a jinde na Valašsku od autorů Zdeňka Kmenta a Ladislava Baletky (*1944 Přerov, +2011 Valašské Meziříčí) se dočkala významného ocenění. Odborná sedmičlenná porota pod vedením Stanislava Tumise ji ocenila Cenou Miroslava Ivanova jako nejlepší publikaci literatury faktu v ČR v kategorii Regionální dějiny. V letošním 20. ročníku Cen Miroslava Ivanova porota vybírala ze 101 titulů, které vloni přihlásilo 37 nakladatelství.
   Cena je udělována v pěti kategoriích. Hlavní Cenu Miroslava Ivanova za literaturu faktu za rok 2020 získal významný historik specializující se na dějiny pozdního středověku prof. Petr Čornej za knihu o Janu Žižkovi. Další známá osobnost uspěla v kategorii Memoárová a biografická literatura – Michael Kocáb byl oceněn za knihu Vabank 1989-1991: Sametová revoluce, odsun sovětských vojsk.
   Publikace Rozmarné hostince valašské zvítězila v kategorii Regionální dějiny. Kniha je výsledkem dlouholeté spolupráce obou výše uvedených autorů pocházejících z Valašského Meziříčí. Jádro knihy tvoří jednotlivé kapitoly o hostincích ve Vsetíně a Valašském Meziříčí, které byly postupně sepisovány a samostatně vydávány od konce 90. let v seriálech ve Zpravodaji města Vsetína a valašských novinách ECHO Valašska. Na těchto základních kamenech pak byla dopsána (včetně dosud nepublikovaných rožnovských hospod) a v roce 2019 i vydána celá kniha (415 stran). Zaměřuje se na historii valašských hostinců, přičemž ale úvodní třetina knihy je věnována všeobecným zajímavostem z dějin alkoholu i vývoji pohostinství od středověku až do roku 1948. Čtenář je záměrně veden k poznání, že hostince druhé poloviny 19. století sehrály v emancipaci českého národa nezastupitelnou roli a jejich kulturní a společenský přínos k formování tehdejší společnosti byl jednoznačný. Publikace vychází z archivních pramenů a obsahuje množství nikdy nezveřejněných fotografií.
   Cena Miroslava Ivanova je od roku 2001 udělována autorům nejlepších publikací z oblasti literatury faktu. Vyhlašuje ji Klub autorů literatury faktu a ocenění uděluje město Jaroměř-Josefov společně s Klubem autorů literatury faktu a Správou odkazu E. E. Kische. Předávání cen probíhá každoročně na mezinárodním knižním veletrhu Svět knihy v Praze, který ovšem musel být kvůli pandemii koronaviru zrušen. Se slavnostním vyhlášením a předáním cen se nicméně počítá i nadále a dojde k němu ihned, jakmile to epidemiologická situace v ČR dovolí.
   Nositeli ceny Miroslava Ivanova jsou např. Miroslav Zikmund, Vojtěch Zamarovský, Ivo Pejčoch, Karel Richter, Roman Cílek, Jiří Pernes atd.
ECHO Valašska