Češi se musí naučit šetřit s energiemi. Mají (téměř) nejvyšší spotřebu v EU
Češi se musí naučit šetřit s energiemi. Mají (téměř) nejvyšší spotřebu v EU
Ilustrační foto

ČR – Ceny energií a energetická krize dopadla na Česko drtivěji než na ostatní země EU. Proč je tomu tak vysvětluje hlavní ekonom investiční skupiny Natland Petr Bartoň. Opírá se o data Eurostatu, který sleduje energetickou náročnost jednotlivých ekonomik dlouhodobě. Měří jí spotřebu energie na jednotku hrubého domácího produktu, v tomto případě na tisíc eur HDP. Jednotkou energetické spotřeby jsou kilogramy ropného ekvivalentu, kdy se spotřeba různých energetických zdrojů přepočítává na společného jmenovatele, tedy ropu.

Češi jsou totiž v porovnání s ostatními zeměmi EU velcí energožrouti. Spotřeba energií ČR na tisíc eur HDP je totiž třetí nejvyšší z celé sedmadvacítky – 219,56 kilogramu ropného ekvivalentu. Hůře je na tom už jen Malta (249,54) a Bulharsko (361,71). Přitom průměr EU činí jen 110,12 kg ropného ekvivalentu, čili česká spotřeba je oproti průměru EU dvojnásobná! Češi tak spotřebují 2,5krát více energie než Německo, Itálie nebo Rakousko. 3,3krát více než Lucembursko, téměř 4krát více než Dánsko a 5,6krát více než Irsko.

„Faktorů, proč to tak je, je pochopitelně více. Vysokou energetickou náročnost jsme si tu vybudovali během socialistické éry centrálně plánované ekonomiky. Tehdy se kladl důraz na těžký průmysl, co největší produkci oceli, uhlí, honily se tunokilometry v dopravě, ale málokdo hleděl na efektivnost,“ uvedla pro CNN Prima NEWS ekonomka z jihlavské Vysoké škol polytechnické Veronika Hedija.

„Struktura naší ekonomiky se sice od listopadu 1989 změnila, ale stále je ve srovnání s vyspělými západními zeměmi příliš průmyslová, zatímco na Západě výrazně dominuje sektor služeb,“ dodala Hedija a jako příklad uvedla právě Lucembursko, Dánsko nebo Irsko.

Navzdory tržnímu prostředí firmy u nás nehledaly energetické úspory dost intenzivně a hřešily na relativně levné energie. To se nyní výrazně mění.

Navíc má Západ oproti postsocialistickým zemím zdánlivě paradoxně výhodu v podobě zkušenosti hned se dvěma energetickými krizemi, jimž čelil v polovině a na konci 70. let minulého století. Tehdy šlo o raketový růst ceny ropy, která se během čtyř měsíců zdražila asi 4,5násobně.

Energeticky náročné Česko se nyní nachází v podobné krizi a ukazuje se, že nejlepší cestou, jak se z ní dostat, je snižovat spotřebu energií na jednotku HDP. Stejně, jako to udělal Západ před 50 lety, kdy začal snižovat svou závislost na ropě.

kec