Vsetínští radní chtějí finančně podpořit jižní Moravu, rozhodnou zastupitelé
Vsetínští radní chtějí finančně podpořit jižní Moravu, rozhodnou zastupitelé
foto: Michal Horský

Vsetín – Řádění tornáda, které na konci června napáchalo na Hodonínsku a Břeclavsku nedozírné škody na majetku a zapříčinilo i ztrátu lidských životů, rozpoutalo vlnu solidarity po celé republice. Stranou nezůstává ani město Vsetín. Jeho radní ve středu 14. července deklarovali vůli finančně pomoci nejvíce zasaženým obcím. Konkrétní výši podpory i způsob jejího rozdělení by měli v září určit zastupitelé.
   „V našich končinách nevídaná přírodní katastrofa, která postihla jih Moravy, nás všechny velmi zasáhla. Některé obce téměř srovnala se zemí. Finančně přispět na jejich obnovu je to nejmenší, co můžeme a měli bychom udělat,“ uvedl starosta Vsetína Jiří Růžička, který při středečním jednání městské rady navrhl finančně podpořit nejpostiženější obce. Ostatní radní návrh podpořili. „V kompetenci rady města je ovšem rozdělení prostředků pouze do výše 50 tisíc korun. Jsme přitom přesvědčeni, že by podpora měla být větší, a proto k uvolnění vyšší částky vyzveme zastupitele,“ doplnil starosta s tím, že zastupitelstvo by se konkrétní výší i způsobem rozdělení finanční pomoci mělo zabývat v září.
   Není to přitom jediný způsob, kterým město Vsetín postiženým obcím na jižní Moravě pomáhá. Následky řádění tornáda ve zpustošené oblasti několik dní odstraňovali v rámci centrálního krizového řízení například členové Sboru dobrovolných hasičů Vsetín-město nebo skupina městských strážníků s lezeckým výcvikem, kteří si za tímto účelem dokonce vzali dovolenou. Město také ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů Vsetín-Semetín organizovalo převoz materiální a potravinové sbírky, kterou iniciovala místní občanka Barbora Lebedová. „Odezva veřejnosti byla obrovská. Lidé k nám začali vozit boty, oblečení, trvanlivé potraviny, pracovní nářadí a spoustu dalšího. Darovanými věcmi jsme prakticky zaplnili naši garáž,“ přiblížila Lebedová. „Do zasažených oblastí jsme tak na počátku července převezli především pracovní oděvy, nářadí a materiál, ale také chlazené nápoje a teplé jídlo pro dobrovolníky, které nezištně připravila restaurace U Klesků v Liptále,“ doplnila místostarostka Simona Hlaváčová, jež transport sbírky koordinovala, a současně dodala: „Další nashromážděné věci, které nejsou v postižených oblastech potřebné v tuto chvíli, tedy například lůžkoviny či deky, odvezeme na jižní Moravu poté, co k tomu obdržíme signál od krizového štábu.“
   Kromě města, jeho organizačních složek či individuálních dárců se do podpory postiženým oblastem zapojila také řada vsetínských firem. „Všem, kteří se rozhodli jakkoliv pomoci, patří mé obrovské poděkování. Do situace, kdy budeme sami potřebovat pomocnou ruku od jiných, se totiž může znenadání dostat každý z nás,“ uzavřel starosta Růžička.
Michal Horský