Vsetínská radnice opět jednala se Z-Group bus ohledně MHD
Vsetínská radnice opět jednala se Z-Group bus ohledně MHD
Vsetínem budou jezdit nové, ekologické autobusy s netradičním vzhledem foto: MěÚ Vsetín

Vsetín – Připomínky cestujících, které zasílají na radnici k novým jízdním řádům městské hromadné dopravy (MHD), řešil ve čtvrtek 11. února starosta Jiří Růžička se zástupci Z-Group bus (dříve ČSAD Vsetín).
   „Všechny zaslané připomínky od cestujících evidujeme a řešíme s provozovatelem městské hromadné dopravy Z-Group bus,“ sdělil starosta Jiří Růžička s tím, že nejvíce připomínek se týká krátkého času na přestup na některých spojích.
   „Dopravce přislíbil, že dostatečný časový prostor na přestup a další podněty zapracuje do změn jízdních řádů, které budou platné od března,“ vysvětlil Růžička a dodal: „Stále platí, že na email jana.halasova@mestovsetin.cz mohou občané posílat své podněty k jízdním řádům či fungování MHD.“
Mgr. Jana Raszková, tisková mluvčí MěÚ Vsetín