Vsetínská nemocnice se konečně dočká nové dialýzy
Vsetínská nemocnice se konečně dočká nové dialýzy
foto: Jiří Balát

Zlínský kraj, Vsetín – Radní Zlínského kraje v pondělí 20. září posvětili další investiční akci ve Vsetínské nemocnici, a to rekonstrukci budovy K, kam se přestěhuje z nevyhovujících prostor pracoviště hemodialýzy a další provozy, včetně nového zázemí pro studenty Střední zdravotnické školy.
   „Jsem ráda, že se můžu zdejším zdravotníkům i pacientům podívat do očí a začít plnit slib, který jsem zde dala hned po svém nástupu. Prostory, ve kterých se hemodialýza nyní poskytuje, už opravdu nevyhovují. Řešení bylo na stole už několik let, minulé vedení kraje ale realizaci zastavilo. Práce se nyní rozjedou co nejrychleji po výběru dodavatele stavby,” uvedla náměstkyně hejtmana pro oblast zdravotnictví Olga Sehnalová.
   Stavební úpravy se dotknou části prvního nadzemního podlaží, kde budou upraveny prostory infekčního oddělení, nově zde bude zřízena seminární místnost pro zdravotnickou školu a rovněž prostor pro přemístění serverovny nemocnice. Provedeny budou i nové slaboproudé rozvody v celém areálu nemocnice související s přemístěním serverovny. Současně zde vznikne přístavba, která bude zajišťovat únikovou cestu z budovy K.
   Rekonstrukce prostor v budově K, kam bude přemístěno pracoviště hemodialýzy, bude podle radního zodpovědného za krajské investice Zbyňka Fojtíčka stát Zlínský kraj přibližně 160 milionů korun. Dokončení prací je plánováno na rok 2023.
   „Docházelo zde k častým poruchám, z nichž největší byla havárie vody a jen se štěstím se tehdy podařilo zachránit serverovnu. Tato investice je více než nutná a dovolit si ji můžeme jen díky prodloužení investičního záměru ´Nová krajská Baťova nemocnice´. Finanční prostředky určené na výstavbu nemocnice v Malenovicích tak konečně můžeme smysluplně využít na potřebné investice ve zdravotnictví,” doplnil radní Fojtíček.
Nové pracoviště hemodialýzy nabídne celkem 18 dialyzačních lůžek, což je o 8 víc než v současnosti. Vznikne v poměrně klidové zóně nemocnice, jeho pacienti se nebudou potkávat s jinými a bude jim tak zajištěna potřebná anonymita a soukromí. Obdobně fungují mnohá soukromá dialyzační střediska, provozovaná zcela mimo nemocnice.
   „Schválení investičního záměru na novou dialýzu a další práce na rekonstrukci budovy K jsou nejen splacením dluhu a splněným slibem vůči pacientům a zaměstnancům dialyzačního střediska, ale i nezbytným krokem k demolici staré interny, k následné výstavbě pavilonu pro operační obory a k dokončení modernizace celého areálu nemocnice. Je to nutný krok k zajištění nejen významně lepších pracovních podmínek zaměstnanců na dalších pracovištích, ale i pro samotné pacienty oddělení chirurgie, ortopedie, porodnice a gynekologie a dětského oddělení,“ vysvětlila ředitelka Vsetínské nemocnice Věra Prousková.
Bc. Jan Vandík, Krajský úřad Zlínského kraje