Valašské Meziříčí podpoří vznik výtahů v bytových domech
Valašské Meziříčí podpoří vznik výtahů v bytových domech
Ilustrační foto

Val. Meziříčí – Zlepšit mobilitu a zajistit bezbariérový přístup k bytovým jednotkám ve čtyř a pětipodlažních domech má nový dotační program, který schválili zastupitelé. Vypsán je na rok 2022 a radnice pro něj zatím počítá s částkou tři miliony Kč.
   Město Valašské Meziříčí v uplynulých letech postupně dokončilo revitalizace sídlišť, jejichž cílem bylo zkvalitnit vnější prostředí v lokalitách, které obývá převážná část občanů. Aktuálně se zastupitelé rozhodli podpořit také zvýšení komfortu samotného bydlení prostřednictvím dotačního programu pro rok 2022 s názvem Mobilita. „Opakovaně se na nás obrací občané i zástupci SVJ s prosbou o finanční pomoc při výstavbě výtahu ve čtyř a pětipodlažních domech, které nejsou ve vlastnictví města. Z naší analýzy vyplývá, že by se tato problematika mohla týkat až 168 vchodů, přičemž se bavíme minimálně o stovkách našich občanů,“ popsal současnou situaci starosta Robert Stržínek a pokračoval: „S ohledem na stárnutí populace, ale také zajištění bezbariérovosti pro osoby se zdravotním postižením, po úrazech a v neposlední řadě i rodiny s malými dětmi, se dnes jeví výtah jako nezbytnost. V rámci rozpočtu na příští rok tak počítáme pro dotační program Mobilita s částkou tři miliony korun. Přímá dotace na výstavbu jednoho osobního výtahu v jednom vchodu bytového domu pak bude činit 200 tisíc.“
   V případě pořízení výtahu pak musí SVJ počítat s odhadovanými náklady bezmála dva miliony Kč. „Na tuto investici však bude možné získat také dotaci z programu Ministerstva pro místní rozvoj – Bytové domy bez bariér až do výše 50 procent uznatelných nákladů. Dotační program Mobilita, který pro rok 2022 vyhlašuje město, by tak měl pomoci SVJ s dofinancováním vlastních nákladů,“ vysvětlil Daniel Šulák, vedoucí oddělení rozvoje města.
   Podrobnosti k investičnímu dotačnímu programu města pro rok 2022 – Mobilita – výtahy v bytových domech naleznou zájemci na webu dotace.muvalmez.cz.
Bc. Jakub Mikuš, tiskový mluvčí MěÚ Valašské Meziříčí