Ve Valašském Meziříčí chtějí lépe využívat dešťovou vodu
Ve Valašském Meziříčí chtějí lépe využívat dešťovou vodu

Val. Meziříčí - Město Valašské Meziříčí se rozhodlo začít u svých budov chytře hospodařit s dešťovou vodou. Zastupitelé na svém posledním jednání schválili realizaci, harmonogram i financování projektu „ZŠ Žerotínova – hospodaření s dešťovou vodou a revitalizace areálu školy včetně parkovišť.“
   „Problematika hospodárného nakládání s vodou je momentálně velmi aktuální. Loňské i letošní extrémní sucho nám ukázalo, že je třeba začít přijímat hospodárná opatření,“ říká místostarosta města Josef Vrátník a dodává: „Naším cílem je úsporné využívání vody a snižování městských nákladů.“
   Objekt základní školy Žerotínova byl vybrán jako pilotní a nejvhodnější pro realizaci stavebních úprav vedoucích ke snížení odvodu srážkových vod a tím i ke snížení plateb za odvádění dešťových vod. „Připravovaná opatření přispějí ke snížení množství vypouštěného znečištění z komunálních zdrojů do povrchových i podzemních vod a ke zvýšení využití srážkových vod jako vody užitkové,“ vyjmenoval místostarosta Vrátník a doplnil, že se dešťová voda odpojí od jednotné kanalizace a vybudují se vnitřní rozvody užitkové vody z akumulační nádrže do jednoho pavilonu školy. Projekt řeší i aktuální problematiku zadržování vody v krajině a intravilánu měst. „Připravena je také rekonstrukce stávajících parkovišť a celková revitalizace areálu školy,“ uzavřel místostarosta.
   Předpokládané realizační náklady činí celkem 8,67 milionu korun včetně DPH. Město bude na projekt žádat dotaci až ve výši 5,87 milionu korun. Zbývající část 2,79 milionu korun zaplatí radnice ze svého rozpočtu.
  Studii vypracovala brněnská společnost JV Projekt VH s. r. o. Pokud vše půjde podle plánu, s realizací by se mělo začít příští rok v červnu. Hotovo by mělo být už v říjnu.
Ing. Renata Votrubová, tisková mluvčí MěÚ Val. Meziříčí