V Rožnově probíhá dopravní výchova pro děti
V Rožnově probíhá dopravní výchova pro děti
foto: MěÚ Rožnov

Rožnov – V Rožnově pod Radhoštěm byla zahájena dopravní výchova pro děti 4. tříd z celého ORP. Žáci těchto ročníků absolvovali v březnu teoretickou část výuky a nyní je čeká část praktická. Nacvičují dopravní provoz, zjistí, jak jsou zruční při jízdě na jízdním kole nebo si vyzkouší orientaci v dopravních značkách. Na konci výcviku děti získají Průkaz cyklisty.

V průběhu měsíce května se na mobilním dopravním hřišti na zimním stadionu střídají děti 4. tříd základních škol z celého ORP Rožnov pod Radhoštěm. Teoretickou část děti absolvovaly již březnu a teď je čeká část praktická, ve které si vyzkoušejí nejen jízdu zručnosti na jízdním kole, ale také používají komunikace dopravního hřiště a formou hry si nacvičují dopravní provoz. Tím se co nejvíce učí, jak se správně chovat a zajišťovat si tak vlastní bezpečnost na komunikacích. Na dopravním hřišti kromě dopravních značek, se kterými se mohou děti setkat v běžném provozu, nechybí kruhový objezd, křižovatka s předností jízdy zprava, křižovatka se semafory nebo přechody pro chodce.

Po úspěšném absolvování obou částí, jak praktické, tak teoretické, obdrží děti „Průkaz cyklisty“. Dopravní výchovy se zúčastní celkem 235 dětí. „Chceme, aby v Rožnově bylo bezpečno nejen v ulicích, ale také na cestách. Díky mobilnímu dopravnímu hřišti mohou děti uplatnit znalosti přímo v praxi. Pod odborným dozorem se zde simulují různé dopravní situace. Děti skutečně zažijí, co se v dopravě může stát a vyzkouší si, jak mají reagovat,“ uvedl starosta města Jan Kučera.

Dopravní výchova je organizována Odborem dopravy ve spolupráci s krajským koordinátorem BESIP Zdeňkem Patíkem a dlouholetým učitelem dopravní výchovy Václavem Hronkem.

Mgr. Petra Graclíková, tisková mluvčí MěÚ Rožnov pod Radhoštěm