V Rožnově poprvé v historii ocenili osobnosti sociální oblasti
V Rožnově poprvé v historii ocenili osobnosti sociální oblasti

Rožnov - Město Rožnov pod Radhoštěm ocenilo podruhé v historii osobnosti sociální oblasti. U příležitosti Jarmarku neziskových organizací v sociální oblasti 2018 si ocenění převzaly Lenka Oravcová a Olga Michutová.
   Slavnostní akt vyhlášení osobnosti sociální oblasti ozdobil čtvrtý Jarmark neziskových organizací, který ve středu 5. září proběhl na Masarykově náměstí v Rožnovaně p.R. „Jsem moc rád, že město už podruhé oceňuje pracovníky v sociální oblasti. Vedle vyhlášení pedagoga roku, sportovce roku nebo ocenění dárců krve si právě sociální oblast pozornost a poděkování osobnostem, které se v ní profesně pohybují, určitě zaslouží,“ uvedl místostarosta Rožnova Jan Kučera.
   Druhé ocenění osobnosti sociální oblasti v historii získaly Lenka Oravcová (kategorie Výrazná osobnost sociální oblasti) a Olga Michutová (Ocenění za dlouhodobý přínos sociální oblasti). „Oběma dámám patří velké poděkování za jejich dlouholetou činnost a často nezištnou pomoc. Jsou určitě pro mnohé skutečným vzorem hodným následování. Stejně tak ale chci vyslovit poděkování všem, kteří v dané oblasti pracují a jsou připraveni podat pomocnou ruku potřebným lidem,“ uzavřel Jan Kučera.
Lenka Oravcová
   Lenka Oravcová v roce 1998 iniciovala a aktivně se podílela na založení Mateřského centra Domeček, které bylo prvním mateřským centrem v regionu. Mateřské centrum Domeček provozuje Poradna Rožnov dodnes a je vyhledávaným místem pro výměnu zkušeností pro všechny, kteří pečují o děti ve věku od 1 roku do 6 let. L. Oravcová působí jako vedoucí Poradny Rožnov, věnuje se sociálně aktivizačním službám pro rodiny s dětmi, odbornému poradenství i práci na krizové lince pro ženy a dívky. Je členkou představenstva sdružení. Svou práci vykonává velmi svědomitě a zodpovědně, dokáže klienty vhodně motiovat k požadované změně a vzbuzuje v nich důvěru ve spolupráci. Nenechá se odradit zmarem nebo překážkou, ve spolupráci s klienty je houževnatá a je schopná a ochotná hledat nové přístupy k řešení problémů klientů. V případě potřeby se věnuje práci i nad rámec své pracovní doby. Lenka Oravcová vytváří i pro své kolegy příjemné pracovní prostředí. Ve svém přístupu k lidem je laskavá a lidská, umí naslouchat a ctít osobitost každého člověka. Aktivně se zapojuje do společenského života města Rožnova pod Radhoštěm, a to zejména v sociální oblasti, kde se věnuje rodinám s dětmi. V roce 2015 byla jmenovaná Radou města Rožnov pod Radhoštěm členkou Sociální komise, která působí jako poradní orgán Rady města Rožnova pod Radhoštěm. Je také vedoucí pracovní skupiny Sociální komise pro rodiny s dětmi a členkou manažerského týmu Komunitního plánování. Službu dokázala v Rožnově pod Radhoštěm stabilizovat, zařídit adekvátní prostory, zvýšení kapacit a odbornosti kolegů. S obrovským osobním nasazením zvládla práci s klienty a manažerskou práci při jednom úvazku. Hlavně díky jejímu nasazení má Rožnov pod Radhoštěm fungující poradnu pomáhající desítkám a stovkám klientů. L. Oravcová navíc neustále pracuje na svém profesním růstu. Kromě účasti v různých kurzech a výcvicích při zaměstnání vystudovala Vyšší odbornou školu sociální v Ostravě, obor sociální práce, a Univerzitu Palackého v Olomouci, obor sociální práce. V současné době studuje na Univerzitě Karlově v Praze obor diakonika.
Olga Michutová
   Dlouhé léta působila v oblasti gastronomie a po celou dobu cítila, že chce pomáhat dětem. S myšlenkou výstavby SOS dětských vesniček navštívila prof. Matejíčka, který byl spoluzakladatel SOS vesniček, ten ji dal koncept, jak to má vypadat, čím se má řídit a tím se vlastně organizace řídí dodnes. Potkala úžasné lidi a odborníky, kteří ji podporovali v myšlence výstavby SOSdětských vesniček. Organizace Rodina sv. Zdislavy, kde paní Michutová od její vzniku působí, byla založena v roce 1996 jako občanské sdružení fyzickými osobami. Cílem organizace bylo pomoc dětem s dětských domovů, aby našli novou rodinu a aby svůj život přežili v nové rodině za pomocí odborníků a dobrých lidi, kteří jim budou pomáhat. Cílem paní Michutové bylo získat pozemek a vybudovat SOS dětské vesničky. Navštěvovala starosty okolitých obcí a snažila najít vhodný pozemek na první domek. Hledala a oslovovala lidi a v roce 1998 se ji povedlo najít pozemek na Hutisku Solanci, který stál 100 000 tisíc, ale na účtu organizace bylo jenom 28 600,- Kč. Začala obcházet různé organizace a nadace s cílem získat další peníze na zakoupení pozemku. Peníze se povedlo získat a v roce 2000 byl na Hutisku Solanci odevzdán první domek pro pěstounskou rodinu, kde získali domov 4 děti. Odevzdání prvního domečku ji dodalo obrovskou sílu a energii k tornu, aby vznikali další. Hned v roce 2000 díky Městu Rožnov pod Radhoštěm získala za 1 Kč,- pozemek v Tylovicích. Část peněz na výstavbu získala z adventních koncertů. Domek byl v Tylovicích odevzdán v roce 2002. To byla ještě větší výzva k postavení dalších domků. Vize paní Michutové byla postavit ještě jeden nebo dva domky. Začala hledat další pozemky a usmálo se na ní štěstí, kdy manžele Filipovi z Frenštátu pod Radhoštěm darovali organizaci pozemek v Trojanovicích. Téhož roku začali stavět a v roce 2005 byl pěstounské rodině odevzdán třetí domeček. Všechny tři zmiňované SOS domečky jsou z 90 % postavené z darů, které paní Michutová získala. Čtvrtý SOS domeček byl postaven v Zubří na pozemku, který paní Michutová získala od Města Zubří.
V současné době po víc jak 22 letech práce s pěstounskýma rodinami a dětmi v pěstounské péči paní Michutová přemýšlí o předání „žezla“ mladším. Chce za svoji práci udělat tečku něčím, čím začínala. A jej velkým snem, který bych si chtěla spinit je zajistit následné (sociální) bydlení dětem, které vyrůstají v pěstounských rodinách a pro dětí s dětských domovů. To by považovala za největší poděkování za svoji dlouho roční práci s pěstounskými rodinami.
Mgr. Tomáš Gross, tiskový mluvčí MěÚ Rožnov p. R.