V Rokytnicí přibylo letos dalších 400 metrů nových chodníků
V Rokytnicí přibylo letos dalších 400 metrů nových chodníků
Chodníky Rokytnice foto: MěÚ Vsetín

Vsetín - Opravy chodníků ve „staré“ Rokytnici pokračovaly i letos. Po loňských téměř pěti stech metrech nového chodníku přibylo letos dalších přes 400 metrů, a kromě toho i nová zastávka MHD a osvětlený přechod pro chodce. V plánu radnice je s obnovou chodníku pokračovat dál směrem na Zlín.
   Loni dokončená etapa rekonstrukce chodníků v Rokytnici zahrnovala úsek od domova Naděje po autobusovou zastávku směrem na Zlín. Letos následovala oprava pravostranného chodníku od této zastávky až po křižovatku do Janišova v délce přes 417 metrů. Na druhé straně silnice pak radnice z důvodu zvýšení bezpečnosti pěších posunula asi o 15 metrů směrem ke Vsetínu přechod pro chodce u odbočky do areálu „vodo-topo“, který je nově osazen osvětlením. Byla zde instalována moderní prosklená zastávka, zábradlí, a také došlo k vybudování asi 50 metrů nového chodníku včetně zálivu pro autobusy, nástupiště a opěrné zídky s oplocením.
   Chodník je osazen šedou zámkovou dlažbou, vjezdy k rodinným domům jsou ze žulových kostek, které jsou od chodníku odděleny varovným pásem pro nevidomé občany. „Na zastávce je vybudován obrubník kasselského typu, který slouží imobilním lidem ke komfortnějšímu nástupu do autobusu,“ přiblížila stavební technička radnice Milada Chudárková.
   „Náklady na letošní opravu chodníků se včetně přechodu pro chodce a autobusového zálivu vyšplhaly na zhruba sedm milionů korun včetně daně z přidané hodnoty. Velkou část této částky nám ale pokryla dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury,“ řekl starosta Jiří Růžička.
   Tyto práce by ale v Rokytnici neměly být poslední. Radnice již připravuje první část projektu cyklostezky Rokytenka. Na levostranný chodník směrem ke Zlínu by tak měla navazovat komunikace určená pro smíšený provoz chodců a cyklistů vedoucí až po hranici katastru města Vsetína. Zde by pak měla pokračovat cyklostezka budovaná obcí Lhota.
   Právě v těchto dnech je také dokončována oprava zhruba sedmdesátimetrového úseku chodníku v ulici Na Příkopě, naproti prodejně Albert. „Chodník byl ve velmi špatném technickém stavu, povrch z litého asfaltu byl propadlý a značně polámaný. Původní betonové oplocení, umístěné na opěrné zídce bylo zchátralé a esteticky nevzhledné,“ doplnila Milada Chudárková. Nový chodník je ze zámkové dlažby, kolem je pak oplocení z gabionové konstrukce a obnovy se dočkalo i vodorovné dopravní značení na přilehlé komunikaci. Tato oprava přijde město na více než milion korun.
Alexandra Buršíková, tisková mluvčí MěÚ Vsetín, Jiří Žůrek