Zastupitelé diskutovali o budoucnosti MHD ve Valašském Meziříčí
Zastupitelé diskutovali o budoucnosti MHD ve Valašském Meziříčí

Val. Meziříčí - Zastupitelé města na svém mimořádném jednání řešili zásadní otázku, a to zajištění provozu městské hromadné dopravy (MHD) v následujících letech.
   „Ve Valašském Meziříčí chceme mít moderní, bezpečnou a atraktivní dopravu pro všechny skupiny obyvatel. Naším cílem je zvýšit počet cestujících v autobusech a ulevit tak silniční dopravě,“ řekl starosta města Robert Stržínek a pokračoval: „Rovněž chceme zlepšit nabídku spojení a zvýšit komfort i vybavení autobusů.“
   Zástupci Zlínského kraje oslovili v červnu město s nabídkou možnosti začlenit systém MHD Valašského Meziříčí do společné objednávky Zlínského kraje. „Po pečlivé úvaze a několika jednáních jsme dospěli k závěru, že nám podmínky Zlínského kraje nevyhovují. Neměli bychom možnost vstupovat do zadávacích podmínek, které si stanovil kraj pro celou oblast příměstské dopravy Valašskomeziříčska,“ vysvětlil starosta.
   Vedení města doporučilo zastupitelům na období od 1. ledna do 31. prosince 2020 uzavřít smlouvu se stávajícím dopravcem ČSAD Vsetín a. s. a zavést MHD na základě zpracované optimalizace od společnosti Transport Advisory, s. r. o. Navrhovanou variantu zastupitelé města schválili. Sedmnáct členů hlasovalo pro návrh, tři se zdrželi.
„   Nové jízdní řády budou ve městě fungovat od prosince. Zavedeme novou okružní linku, zvýší se frekvence spojů a obsloužíme lokality, do kterých dosud autobusy nezajížděly. To vše s návazností na vlakové spoje,“ uzavřel Stržínek s tím, že po ročním zkušebním provozu město MHD vyhodnotí a na základě nových poznatků začne připravovat výběrové řízení na nového dopravce od 1. ledna 2021.
MHD je ve Valašském Meziříčí od loňského září zdarma.
Ing. Renata Votrubová, tisková mluvčí MěÚ Val. Meziříčí