Technické služby Vsetín jsou na zimu připraveny
Technické služby Vsetín jsou na zimu připraveny
foto: MěÚ Vsetín

Vsetín – Rada města schválila 16. října aktualizovaný plán zimní údržby, dle něhož se řídí rozsah, způsob údržby a také lhůty, v nichž má být zajištěna sjízdnost a schůdnost městských silnic a chodníků. Plán doznal oproti loňsku několika změn, které reagují na aktuální situaci. O způsobilost komunikací se bude starat především příspěvková organizace Technické služby města Vsetína (TSMV), která využije kmenových pracovníků, dále 13 pracovníků veřejně prospěšných prací, ale také subdodavatelů. Údržbu komunikací, které nejsou v majetku města, by měli zajistit jejich majitelé.

Rozpočet TSMV počítá letos na zimní údržbu s částkou devět milionů korun. Jako každoročně jde o odhad a skutečnost bude záviset především na tom, jaké počasí blížící se zima přinese. Při zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti záleží totiž nejen na množství sněhu, ale i na teplotách či počtu dní, kdy vzniká náledí, ledovka či námraza. Právě jeho odstraňování je technicky a tudíž i finančně velmi náročné.

TSMV už nyní připravují na zimu potřebnou techniku a předzásobují se posypovým materiálem. „Máme již naskladněno 805 tun soli a 290 tun inertního materiálu. Dalších 300 tun posypu je ještě objednáno,“ uvedl ředitel TSMV Josef Stejskal.

Plán zimní údržby doznal oproti tomu minulému několika změn. Město bude nově zajišťovat sjízdnost účelových komunikací na Horní Jasence k č. p. 142, v Potůčkách k č. p. 83 a na Poschlé, dále pak příjezdové komunikace k hasičské zbrojnici SDH Jasenka. Nově se budou TSMV starat také o zajištění schůdnosti chodníku na ulici Dělnická. Z důvodu staveb okružní křižovatky v Rokytnici a přestavby přednádražního prostoru byly naopak z plánu zimní údržby vyřazeny některé úseky komunikací procházejících těmito stavbami.

Během zimy se teda TSMV budou starat o 197 kilometrů komunikací, z nichž je 107 kilometrů chodníků, a také o více než 54 tisíc čtverečných metrů veřejných ploch. Mezi ně patří například veřejné parkoviště u obchodního komplexu na Sychrově nebo parkoviště u OD Jednota. „Budeme se starat i o některé příjezdové komunikace a chodníky k základním a mateřským školám,“ uvedl Stejskal, podle jehož slov TSMV zajišťují úklid asi 70 % komunikací vlastními silami, 30 % prací pro město obstarávají subdodavatelé.

Stejně jako uplynulou zimu budou pracovníci TS kromě silnic a chodníků zajišťovat také úklid 90 autobusových zastávek, 82 přechodů pro chodce a asi 25 mostů a lávek. V ulicích se tak během následujících dní objeví nádoby s inertním posypem. Snahou TS bude také zajistit ruční údržbu míst nepřístupných technice, jako jsou schodiště, lávky, mostky, vstupy z chodníků na přechody pro chodce, parkovací místa pro zdravotně postižené v centru města či přístupy k parkovacím automatům. Kromě běžné techniky bude k boji se sněhem využívána čtyřkolka s příslušenstvím zakoupená v roce 2021 i vůz Multicar, který loni TS pořídily za přibližně 2,8 milionu korun. „Na konci listopadu by nám měl být dodán nový nákladní automobil s pluhem a posypovou nástavbou,“ uvedl dále Stejskal.

Mapy schůdnosti a sjízdnosti městských komunikací, ve kterých jsou zakresleny udržované úseky i jejich priorita (1. červená, 2. modrá, případně 3. žlutá), dle níž se stanovuje doba, za niž musí být následky mrazu či sněhové nadílky zmírněny, najdete v příloze pod článkem.

Ve Vsetíně je však i mnoho komunikací, které nejsou ve vlastnictví města. O ty by se měli starat jejich správci. Úklid na silnicích II. a III. třídy zajišťuje společnost Správa a údržba silnic Valašska (SÚS). Ve Vsetíně bude udržovat ulice Generála Klapálka, Pod Pecníkem, Sychrov, Pod Zakopaniců, Palackého, Nádražní, Mosteckou včetně nadjezdu, ulici Jasenickou až po Zbrojovku, ulici 4. května, dále celý Semetín až po hájenku a také cestu z Dolní Jasenky na Dušnou. Silnice I. třídy v okrese Vsetín a Zlín udržuje firma AVE CZ. V našem okolí se jedná zejména o tah od Nového Jičína přes Valašské Meziříčí, Vsetín, Horní Lideč, až do Valašských Klobouk a cestu přes Sirákov ze Vsetína do Zlína.

Podle ředitele TSMV by řidiči měli především při parkování ve zvýšené míře myslet na to, že špatně odstavené vozidlo může rozměrným mechanismům zajišťujícím zimní údržbu způsobit problémy.

Jiří Žůrek