Spolupráce ZŠ Křižná s organizací Post Bellum na jedničku
Spolupráce ZŠ Křižná s organizací Post Bellum na jedničku
Šest žáků ZŠ Křižná strávilo začátek července na vzdělávacím programu v Polsku, díky spolupráci školy s organizací Post Bellum. foto: archiv školy

Val. Meziříčí – Berlín i Wroclav navštívili díky spolupráci s organizací Post Bellum zástupci ZŠ Křižná. Učitelka cizích jazyků Ludmila Podzemná absolvovala seminář v německé metropoli, ten byl zaměřen na závažné téma odebírání dětí a jejich převýchovy, ke kterému dochází v rozporu s mezinárodním právem na okupovaných území Ukrajiny. Začátkem července pak šest žáků ZŠ Křižná odcestovalo do Polska, kde absolvovali edukační program zaměřený na ochranu životního prostředí.

Mezinárodní Seminář „Uprooted Children“ organizovala německá organizace Kraisau Initiative ve spolupráci se svou polskou pobočkou Krzyzowa Foundation for Mutual Understanding in Europe. „Největší důraz byl kladen na poněmčování dětí z východní Evropy během 2. světové války a na únosy ukrajinských dětí do Ruska, které probíhají v současnosti. Na semináři se podařilo získat zajímavé materiály pro výuku dějepisu a občanské nauky a navázat spolupráci s organizací Krzyzowa Foundation, která organizuje mezinárodní setkání dětí, mládeže a profesionálů pracujících s mládeží, financované z programu Erasmus plus. Také se díky tomuto semináři prohloubila spolupráce naší školy s organizací Post Bellum, která naší škole nabídla zapůjčení výstavy na téma germanizace dětí za 2. světové války,“ uvedla účastnice Ludmila Podzemná ze ZŠ Křižná.

Díky organizaci Post Bellum a navázané mezinárodní spolupráci mohli vycestovat do sousedního Polska za vzděláním i žáci ZŠ Křižná. „Šest žáků naší školy se účastnilo mezinárodního setkání dětí v Krzyzowe. Organizátoři pro děti připravili program „Lesní akrobati“, zaměřený na edukaci v oblasti ochrany životního prostředí, základy akrobacie na zavěšených šálách a výtvarné vyjadřování. Programu se zúčastnily dvě skupiny dětí z České republiky, skupina z Polska a žáci sedmé třídy ukrajinského původu z Německa. V rámci pobytu jsme všichni společně navštívit ZOO a historické centrum města Wroclaw. Dětem se podařilo uplatnit znalosti anglického jazyka a navázat mezinárodní přátelství. Všichni účastníci obdrželi certifikáty Erasmus plus, z jehož fondů byl tento program financován,“ upřesnila Ludmila Podzemná.

lin, pod