Obnova rozhlasového a varovného systému si vynutila jeho dočasnou výluku
Obnova rozhlasového a varovného systému si vynutila jeho dočasnou výluku
foto: MěÚ Vsetín

Vsetín – Na Vsetíně v těchto dnech probíhá realizace rozsáhlého projektu protipovodňových opatření zahrnující modernizaci a rozšíření rozhlasového a varovného sytému (RVS), instalaci nového hladinoměru na Vsetínské Bečvě a aktualizaci digitálních povodňových plánů. Náklady ve výši zhruba 12,8 milionu korun včetně DPH uhradí ze 70 % dotace z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí Evropské unie.

Nejrozsáhlejší část projektu představuje kompletní obměna a rozšíření RVS, který slouží k varování obyvatelstva před hrozícím nebezpečím – například povodněmi. „Stávající systém pochází z roku 2001 a naposledy byl rozšířen před devíti lety. V poslední době je často poruchový a poskytuje nekvalitní zvuk. Navíc nezasahuje do některých okrajových částí města, kam se rozrůstá nová zástavba,“ informoval starosta Jiří Čunek (KDU-ČSL), podle nějž všechny uvedené problémy by modernizace systému měla vyřešit. „Nový systém tedy obsáhne větší území. Ze stávajících 156 hlásičů se jejich počet rozšíří na 260. Osazeny přitom budou 719 reproduktory. Kvalitnější zvuk zajistí přechod z analogového přenosu dat na digitální. Lepší bude i kontrola funkčnosti jednotlivých hlásičů a reproduktorů. Nyní ji bude možné sledovat vzdáleně prostřednictvím nové ústředny, která bude instalována na služebně městské policie,“ pokračoval starosta s tím, že výměna a rozšíření hlásičů probíhá právě v těchto dnech a potrvá až do konce září. Po tuto dobu bude RVS mimo provoz. „Občané se ale nemusejí obávat, že by se v případě krizové situace k nim nedostaly potřebné informace. Město má více informačních kanálů, ať už jsou to webové stránky, sociální sítě nebo aplikace Munipolis. Využít můžeme i megafony ve vozidlech složek Integrovaného záchranného systému či rotačních sirén,“ doplnil starosta.

Celý projekt ale není jen o modernizaci RVS. Lepší informovanost obyvatelstva o případné blížící se povodni má zajistit instalace nového hladinoměru na nové lávce pro cyklisty přes Vsetínskou Bečvu u soutoku s říčkou Senice v obci Ústí. „Ve Vsetíně již funguje jeden hladinoměr, ale umístěn je na lávce v místní části Trávníky, tedy v místech, kde již Bečva opouští město. Nový hladinoměr v Ústí poskytne informace o možném nebezpečí povodně dříve, než se hladina toku zvedne v samotném Vsetíně,“ uvedl starosta Čunek a dodal, že práce související s modernizací a RVS a instalací hladinoměru provádí na základě výsledků veřejné zakázky společnost Empemont z Valašského Meziříčí.

Další součástí projektu je aktualizace digitálních povodňových plánů města a oblasti ORP Vsetín, které po schválení odpovědnými orgány najde veřejnost na webu www.mestovsetin.cz v sekci Krizové řízení. Jejich zpracování provádí společnost Envipartner z Brna. „Povodňové plány shrnují organizační a technická opatření k odvrácení nebo zmírnění škod při povodni pro daný územní celek nebo nemovitost, která je touto živelnou pohromou ohrožena. Tyto dokumenty obsahují například informace o stanovených stupních povodňové aktivity, kontakty na povodňovou komisi a ostatní účastníky povodňové ochrany či mapy evakuačních tras a míst, respektive záplavových území,“ uzavřel starosta Čunek.

Michal Horský