Školáci a předškoláci se mohou zapojit do výtvarné soutěže k  bezpečnosti provozu

Val. Meziříčí - Komise BESIP při Radě města Valašské Meziříčí vyhlásila pro děti ze základních a mateřských škol výtvarnou soutěž s  dopravní tématikou, která má motivovat k  zapojení do programu Bezpečnosti silničního provozu (BESIP). Na vítěze čekají hodnotné ceny.
   Předškoláci a děti z  prvního stupně meziříčských základních škol se zapojí do výtvarné soutěže na téma „Zebra není jen zvířátko“ nebo „Jedeme na výlet“. Soutěž má uzávěrku 31. března. Potom ji vyhodnotí odborná komise.
   „Jako již každoročně vyhlašuje komise BESIP výtvarnou soutěž spojenou s  dopravní tématikou. Letos máme dvě témata, z  nichž si děti mohou vybrat. Téma „ Jedeme na výlet“ se týká variability dopravních prostředků, kterými děti cestují. Druhé téma „Zebra není jen zvířátko“ by měla motivovat děti si znovu připomenout důležitost přechodů pro chodce a jejich význam pro bezpečnost provozu na pozemních komunikacích,“ informuje o výtvarné soutěži vedoucí odboru dopravně správních agend meziříčské radnice Soňa Valchářová s  tím, že nejlepší výtvarné práce, které se umístí na prvním až třetím místě, budou vystaveny v  prostorách městského úřadu.
   Obrázky odevzdávejte nebo posílejte na adresu Ing. Soňa Valchářová, vedoucí odboru dopravně správních agend, Zašovská 784, 757 01 Valašské Meziříčí. Na zadní straně výkresu uveďte jméno a příjmení autora, třída a název školy.
Více informací o soutěži naleznete na webových stránkách města Valašské Meziříčí http://www.valasskemezirici.cz/doc/42530/.
                               Ing. Renata Votrubová, tisková mluvčí MěÚ Val. Meziříčí