Začíná stavba autobusového nádraží. Na „Smetance“ čekejte dopravní změny i přísnější režim
Začíná stavba autobusového nádraží. Na „Smetance“ čekejte dopravní změny i přísnější režim

Vsetín – Zatímco nejzásadnější část přestavby železniční stanice skončila a cestujícím již slouží nový dopravní terminál s nástupišti a podchod pod nimi, město Vsetín začne od neděle 9. června ve spolupráci s Ředitelstvím silnic Zlínského kraje (ŘSZK) budovat hned vedle nové autobusové nádraží a kompletní dopravní infrastrukturu. To si vynutí dlouhodobé omezení dopravy. Dotkne se zejména Smetanovy ulice, přes níž pojedou ze stávajícího autobusového nádraží všechny autobusové spoje.

Investiční aktivity města a ŘSZK, které v červnu odstartují, jsou součástí druhé etapy přeměny přednádražního prostoru. „Zahrnují přestavbu Nádražní ulice v úseku od křížení s ulicí Svárov až po budovu polikliniky, před níž vyroste nová okružní křižovatka. Součástí bude také vybudování komunikace, která zajistí příjezd vozidel do parkovacích domu a výjezd z něj, a také nového autobusového nádraží. To se přesune ze stávajících prostor do těsné blízkosti vlakového nádraží. Cestujícím se tak výrazně zjednoduší a zkrátí přestupy mezi autobusy a vlaky,“ informoval starosta Jiří Čunek (KDU-ČSL).

Hlavní část výše popsaných stavebních prací, které z technologických důvodů nebylo možné provádět souběžně s přestavbou železniční stanice, potrvá až do konce roku 2025. Již od června si jejich realizace vynutí následující změny v dopravě:

- Přístup do dopravního terminálu bude možný pouze podchodem z Náměstí Jarmily Šulákové.
- Počet nástupních ostrůvků stávajícího autobusového nádraží bude snížen ze 3 na 2.
- Sníží se počet odjezdových stání pro spoje příměstské i městské hromadné dopravy. Jejich rozmístění platné od 9. 6. je níže v
tabulce.
- Pro dopravu (vyjma autobusů a vozidel stavby) bude uzavřena komunikace v části ulice U Hřiště mezi Smetanovou obchodní galerií
a stávajícím autobusovým nádražím.
- Všechny autobusové spoje budou ze stávajícího nádraží vyjíždět kolem věžového domu přes ulici U Hřiště na Smetanovu ulici. Na
křižovatce zmíněných ulic dojde ke změně přednosti v jízdě tak, že přednost budou mít právě autobusy. To z toho důvodu, aby
během dopravní špičky „neucpaly“ autobusové nádraží a nenabíraly zpoždění.
- Během dopravní špičky (pracovní dny v 6 – 8 hodin a ve 13.30 – 15.30 hodin) bude na křižovatce ulic Smetanova a U Hřiště
hlídkovat městská policie a dopravu budou řídit regulovčíci.

V souvislosti s výše uvedeným lze očekávat zvýšenou dopravní zátěž v centru města, zejména na Smetanově ulici. „Z toho důvodu bude městská policie ještě přísněji než dosud sankcionovat řidiče, kteří na Smetanově ulici parkují v rozporu s dopravním značením a omezují tím plynulost dopravy,“ upozornil starosta Čunek, který připomněl, že v této části města mohou motoristé krátkodobě (na půl hodiny) zdarma odstavit vozidla například v podzemních garážích Smetanovy obchodní galerie nebo u polikliniky.

„Navrženo bylo i celkové uzavření či zjednosměrnění Smetanovy ulice ve směru od křižovatky s ulicí U hřiště po křižovatku u polikliniky. Ulehčilo by se tím sice výjezdům autobusů, ale zkomplikovala by se situace na kruhovém objezdu u Snahy. Do centra a Kolonky by se auta dostala pouze od Snahy nebo přes Nadjezd pionýrů. Proto jsme se rozhodli k tomuto opatření nepřistoupit. Pokud ale nastanou komplikace vinou neukázněných řidičů, kteří znemožní průjezd autobusů Smetanovou ulicí, jsme připraveni k tomuto řešení nakonec sáhnout,“ prohlásil starosta Čunek, který doporučil motoristům, aby se zejména v dopravní špičce vyhnuli jízdě po Smetanově ulici a volili trasu kolem zámku nebo po obchvatu města.

Michal Horský