V červnu lze žádat o dotace na obnovu staveb v centru Vsetína
V červnu lze žádat o dotace na obnovu staveb v centru Vsetína
foto: Evják

Vsetín – Vsetínští zastupitelé vyhlásili na svém dubnovém jednání dotační program na obnovu staveb. Majitelé nemovitostí ve vybraných lokalitách v centru Vsetína tak mohou od 3. do 28. června žádat město o finanční dotaci například na opravu fasády, zateplení, či výměnu oken a dveří.

„Cílem programu je podpořit obnovu staveb v centrální části města Vsetín. A to jak nemovitých kulturních památek a staveb na území jejich ochranných pásem, tak staveb bez památkové ochrany, které dotvářejí původní historickou zástavbu,“ přiblížil starosta Jiří Čunek (KDU-ČSL) s tím, že k rozdělení v rámci dotačního programu je vyčleněno 300 tisíc korun.

Žadatelem přitom může být jak fyzická, tak i právnická osoba, která je vlastníkem či spoluvlastníkem nemovitosti ve vybrané části města. „Maximální výše dotace na opravu fasád, zateplení, nátěry a výměnu oken, dveří či vrat činí 25 % a na restaurování kulturních památek nebo jejich částí až 50 % z celkových nákladů podporované aktivity. Stavební úpravy, udržovací práce či restaurování musí být realizovány vždy do 30. listopadu letošního roku,“ doplnil starosta Čunek.

Žádosti lze zasílat od 3. do 28. června na předepsaném formuláři, který najdete na webu města ZDE.
Můžete si zde také prohlédnout podrobnější podmínky dotačního programu a také mapu oblastí, jichž se podpora města týká.

O rozdělení dotací rozhodne zastupitelstvo města nejpozději do konce září letošního roku.

Michal Horský