Příprava nepřetržitého monitoringu Bečvy je v plném proudu
Příprava nepřetržitého monitoringu Bečvy je v plném proudu
foto: MěÚ Valašské Meziříčí

Val. Meziříčí – Ve středu 28. dubna jednal starosta Valašského Meziříčí Robert Stržínek na radnici se zástupci Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka, v. v. i. (dále VÚV TGM) – ředitelem Tomášem Urbanem a náměstkem pro výzkum a odbornou činnost Liborem Ansorgem. Hlavním tématem jednání byla vzájemná spolupráce na zřízení a dalším zajištění provozu nepřetržitého výzkumného monitoringu kvality vody v řece Bečvě.
   „Od chvíle, kdy se začalo hovořit o umístění kontinuální měřící stanice na Bečvě, jsme ve spojení s Výzkumným ústavem vodohospodářským a snažíme se postupovat v součinnosti. VÚV momentálně provádí namátkový monitoring vody v Bečvě a náš městský úřad naopak zajišťuje monitoring vytipovaných výustí, abychom v případě potřeby dokázali určit zdroj znečištění,“ uvedl starosta Robert Stržínek. VÚV TGM začal také zveřejňovat výsledky svých odběrů na webu becva.vuv.cz. „Náš ústav po dohodě s Ministerstvem životního prostředí zahájil koncem ledna 2021 pilotní kontrolní monitoring vybraných chemických a biologických parametrů jakosti vody na vytipovaném úseku řeky Bečvy. Cílem je zachytit možný negativní vliv zdrojů znečištění a v případě významného snížení jakosti povrchových vod pak využít expertní systém NAVAROSO k detekci jeho možných příčin. S městem Valašské Meziříčí jsme se dohodli, že na webové stránce becva.vuv.cz vytvoříme prostor, kde budou zveřejňována také data získaná z jejich měření,“ řekl Tomáš Urban, ředitel VÚV TGM.
   Aktuálně probíhá i příprava stavby výzkumné stanice s nepřetržitým měřením toxicity vody v řece, která má být umístěna ve Lhotce nad Bečvou. „Máme podánu žádost o stavební povolení s tím, že pokud půjde vše dle plánu, mohli bychom výzkumný monitoring spustit už v polovině letošních prázdnin. Biologickou jakost vody pak dokážeme měřit a vyhodnocovat nepřetržitě za využití vodních organismů – perlooček. Monitoruje se jejich reakce na aktuální kvalitu vody, přičemž v případě varovných signálů je možné automaticky odebrat vzorky,“ navázal náměstek Libor Ansorge s tím, že nezbytná je také následná součinnost s dalšími dotčenými orgány. „Stejně jako dosud jsme připraveni okamžitě spolupracovat a v případě jakékoliv nestandardní události odebrat vzorky od vytipovaných výustí. Zatím máme příslib, že výzkumná monitorovací stanice bude na Bečvě umístěna rok. Za město Valašské Meziříčí jsme ale připraveni jednat o možnostech zajištění jejího dalšího provozu,“ reagoval starosta Stržínek a dodal: „Vedle již zmíněného odběru a vyhodnocování vzorků pracujeme také na rozšíření analytických činností laboratoře společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s. Tím nejbližším krokem bude pořízení speciálního přístroje, který dokáže měřit přítomnost kyanidu ve vodách.“
Bc. Jakub Mikuš, tiskový mluvčí MěÚ Valašské Meziříčí