Valašské Meziříčí na hrůzy holocaustu nezapomíná
Valašské Meziříčí na hrůzy holocaustu nezapomíná
foto: MěÚ Valašské Meziříčí

Val. Meziříčí – Další část společného projektu Československé historické dědictví – kameny zmizelých dětí začalo v těchto dnech realizovat Valašské Meziříčí ve spolupráci s partnerským městem Čadca na Slovensku. Nejen u místních základních škol tak vznikají tzv. Hvězdy smíření, které mají připomínat oběti holocaustu za 2. světové války.
   Už dříve ozdobilo areály pěti městem Valašské Meziříčí zřizovaných základních škol (Křižná, Masarykova, Šafaříkova, Vyhlídka a Žerotínova) deset kvetoucích stromů druhu Zmarlika Jidášova. „Nyní jsme v rámci společného projektu s naším slovenským partnerským městem Čadca a tamní Základní školou Jána Amosa Komenského začali také s výsadbou Hvězd smíření. Konkrétně se bude jednat o deset záhonů žlutých krokusů ve tvaru Davidovy hvězdy. Ty ozdobí areály našich pěti základních škol, památník holocaustu v ulici Vodní, městský hřbitov v místě bývalého židovského hřbitova a tři hvězdy vzniknou i v Čadci,“ říká místostarostka Yvona Wojaczková. Projekt si klade za cíl zmapovat působení židovských komunit v obou zmíněných městech. „Hlavní myšlenkou je přiblížit mladé generaci složité téma holocaustu a jeho konkrétní dopad také na život ve Valašském Meziříčí a Čadci. Je důležité, aby pro nás a další generace byla tato obrovská tragédie nadále živým mementem,“ je přesvědčena místostarostka Wojaczková.
   Součástí projektu budou i tzv. kameny zmizelých dětí. „Do dlažby chodníků v průběhu letošního roku necháme vsadit kameny, které budou připomínat jména konkrétních obětí holocaustu v našem městě včetně míst, na kterých žily,“ vysvětluje místostarostka. Památná místa související se životem židovských obyvatel Valašského Meziříčí přiblíží také stručný papírový průvodce a nové informační tabule. „Celý projekt pak vyvrcholí on-line workshopy pořádanými pro žáky ze základních škol na české a slovenské straně. Děti se při nich vzájemně seznámí s historií židovských obyvatel ve Valašském Meziříčí a Čadci,“ dodává Lucie Králová z oddělení rozvoje města.
   Projekt Československé historické dědictví – kameny zmizelých dětí je realizován v rámci Fondu malých projektů. Jeho náklady činí 29 700 Euro (cca 766 tisíc Kč) a z 85% jsou financovány z prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje a programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A  Slovenská republika – Česká republika.
Bc. Jakub Mikuš, tiskový mluvčí MěÚ Valašské Meziříčí