Přestavba nádraží pokročila: Nastává čas hlavních dopravních uzavírek
Přestavba nádraží pokročila: Nastává čas hlavních dopravních uzavírek
foto: Michal Horský

Vsetín – Polovina ledna je termínem, od kterého by měla v centru města vejít v platnost nejzásadnější a dlouhotrvající dopravní omezení vyplývající z přestavby vlakového nádraží, přednádražního a zanádražního prostoru.

„Přestavba vlakového nádraží, přednádraží a zanádraží postoupila do klíčové fáze. Čeká nás všechny náročné období s řadou dopravních omezení, bez nichž ovšem takto rozsáhlou investiční akci v nejexponovanější části města nelze realizovat. Žádám proto občany o trpělivost,“ vyzval starosta Jiří Čunek (KDU-ČSL) s tím, že všechna níže uvedená omezení mají stanovený časový harmonogram. „Ten ale ještě podléhá schválení Dopravního inspektorátu Policie České republiky. Věřím, že se tak stane v nejbližších dnech. V opačném případě by stavební práce nabraly skluz v řádu měsíců,“ sdělil starosta.

OD 14. LEDNA: TRVALÉ UZAVŘENÍ PARKOVIŠTĚ NA AUTOBUSOVÉM NÁDRAŽÍ A ZRUŠENÍ 1. NÁSTUPIŠTĚ

Kvůli stavbě parkovacího domu v prostoru bývalé zbrojovácké železniční vlečky naproti autobusovému nádraží a připravovanému narovnání Nádražní ulice bude od 14. ledna trvale uzavřeno časové parkoviště na autobusovém nádraží a zrušeno první nástupiště nacházející se nejblíže Nádražní ulici. Autobusová stanoviště z něj budou přesunuta na nástupiště druhé.

14. LEDNA 2023 – 31. PROSINCE 2024: UZAVÍRKA ČÁSTI NÁDRAŽNÍ ULICE

Z důvodu stavby parkovacího domu bude od 16. ledna 2023 do konce roku 2024 uzavřena komunikace na Nádražní ulici v úseku mezi kříženími s ulicemi Žerotínova (u restaurace Na Špici) a Nemocniční (u polikliniky). V tomto prostoru a nejbližším okolí budou v této době navazovat další investiční akce – stavba podchodu pod Nádražní ulicí mezi Smetanovou obchodní galerií a právě budovaným dopravním terminálem, narovnání Nádražní ulice, stavba okružní křižovatky u polikliniky a stavba nového autobusového nádraží v sousedství parkovacího domu a dopravního terminálu. Doprava bude svedena na objízdnou trasu vedoucí po Smetanově ulici. „V období ranní a odpolední špičky budou dopravu na křižovatce ulic Smetanova a U Hřiště, tedy v místě zvýšeného pohybu autobusů vyjíždějících z autobusového nádraží, řídit regulovčíci,“ informoval starosta Čunek.

OD 17. LEDNA: TRVALÁ UZAVÍRKA ŽELEZNIČNÍHO PŘEJEZDU U KŘIVAČKÁRNY

V důsledku stavby podchodu pod železniční tratí bude od 17. ledna trvale uzavřen nynější železniční přejezd v ulici U Křivačkárny (naproti budovy VZP). Obchůzí trasa pro chodce a cyklisty povede přes železniční přejezd na ulici Štěpánská, objízdná trasa pro motorová vozidla přes Lapač a po kolaudaci i od ulice Štěpánská po právě budovaném mostu přes Rokytenku vedle železniční trati (zde pouze pro osobní vozidla a dodávky). „Železniční podchod by se chodcům měl otevřít na podzim 2023,“ doplnil starosta Čunek.

Pro aktuální informace o vývoji všech investičních aktivit souvisejících s přestavbou vlakového nádraží, přednádraží a zanádraží sledujte průběžně webové stránky www.mestovsetin.cz. Níže najdete situační mapy s vyznačenými úseky uzavírek a objízdných tras.

SLOVO STAROSTY: STAVBA NÁDRAŽÍ NÁS OMEZÍ, BUĎME TRPĚLIVÍ

Vstupujeme do nového roku, který, stejně jako ten následující, bude na Vsetíně ve znamení přestavby vlakového nádraží, přednádraží a zanádraží. V sázce jsou téměř čtyři miliardy korun, za něž se postaví část města zcela nově. Z těchto peněz však Vsetín zaplatí pouze deset procent. Takovou příležitost zvláště v nynější ekonomické situaci musíme beze zbytku využít. Současně postavit dopravní terminál, parkovací dům, dva železniční podchody, dvě okružní křižovatky, tzv. Rampu Mostecká, několik mostů a komunikací a také nové autobusové nádraží, které vyroste vedle toho vlakového, a to za tři roky, není možné bez toho, aniž bychom se všichni po tuto dobu omezili ve svých nárocích. V současnosti jsme jediné město v České republice, kde stát za pomoci evropských peněz vystaví zcela nové nádraží. Pokud bychom tuto příležitost kvůli své netrpělivosti zahodili, je mnoho neuspokojených žadatelů v jiných částech republiky, kteří si naše peníze rádi vezmou. Jiří Čunek, starosta města

Michal Horský