Omezení úředních hodin vsetínského MěÚ
Omezení úředních hodin vsetínského MěÚ
Vsetínská radnice. foto: Zdeněk Kment

Vsetín - Dle usnesení Vlády ČR o přijetí krizového opatření ze dne 8. října 2020 dochází k omezení provozu městského úřadu ve Vsetíně. Toto omezení platí od 12. do 25. října.
   Od pondělí 12. října jsou stanoveny úřední hodiny městského úřadu následovně: pondělí a středa od 9 do 11 hodin a od 13 do 16 hodin, a to pouze pro objednané klienty.
   Oba vchody městského úřadu budou uzavřeny, do budovy bude umožněn vstup pouze těm, kteří se předem objednali telefonicky, emailem u úředníka nebo přes webový formulář, a ti, kteří nesou dokumenty na podatelnu. Klienty bude vpouštět do budovy radnice městská policie po zazvonění na její zvonek a ověření, zda jsou předem objednáni.
   „Občané, kteří se již objednali dříve prostřednictvím webového formuláře či telefonicky na jiné hodiny, než jsou momentálně určeny jako úřední, se mohou dostavit a vyřídit své záležitosti tak, jak předem plánovali. Kvůli omezení osobního kontaktu žádáme klienty úřadu, aby využívali telefonického, emailového, či písemného styku s úředníky, ti jsou přítomni na pracovišti, k omezení docházky do zaměstnání u nich nedochází,“ sdělil tajemník městského úřadu Radomír Zimek.
Mgr. Jana Raszková, tisková mluvčí MěÚ Vsetín