Obyvatele ulice Kulturní trápí parkování, město Rožnov však našlo řešení
Obyvatele ulice Kulturní trápí parkování, město Rožnov však našlo řešení
foto: MěÚ Rožnov

Rožnov – Město pokračuje v aktivním dialogu s občany prostřednictvím veřejných setkání zaměřených na klíčová témata. Často se na projednáních diskutuje právě parkování a doprava v konkrétní oblasti. Na konci června proběhla dvě taková setkání, která přinesla důležité výsledky a podněty k řešení problematiky parkování na sídlišti. Vedení města se vydalo na ulici Kulturní a také do lokality Rybníčky.

První setkání s občany se konalo na ulici Kulturní, kde se vedení města po roce opět vrátilo k otázce parkování. Občané měli možnost hlasovat o preferovaných variantách řešení parkování a na základě jejich hlasů byla vybrána konkrétní varianta. Aktuálně na tomto sídlišti parkuje cca 99 vozidel a pouze 43 parkovacích míst je legálních. Všechna ostatní auta parkují protizákonně. Nově zvolená varianta přinese 136 legálních parkovacích míst a také chodník pro pěší, protknutý celou ulicí.

Tento návrh bude předložen k posouzení radě města dne 22. července 2024, s plánovanou realizací na podzim roku 2025 nebo jaro roku 2026. Druhé setkání se uskutečnilo v lokalitě Rybníčky, kde se město setkalo s občany poprvé. Diskuze se opět soustředila na otázky parkování a dopravy, přičemž obyvatelé vyjádřili své obavy ohledně rychlosti projíždějících vozidel v této oblasti. Provedená měření rychlosti však neodhalila žádné výrazné přestupky. Občané měli v tomto případě možnost hlasovat o třech předložených variantách parkování, přičemž byla zvolena varianta obytné zóny a tzv. „cik cak“ parkování na ulici. Město nyní zahájí přípravu studie, která podrobněji navrhne možné řešení této varianty.

„Chceme město řídit kvalitně a moderně. Kromě tvrdé práce je to také diskuse s těmi, pro koho město vylepšujeme – tedy s Rožnováky. S kolegy z vedení města a úřadu jsme připravili návrhy zlepšení života v lokalitě. Občané potřebují, ať vyřešíme parkování na sídlištích. Doplnění parkovacích ploch na ulici Kulturní je nezbytné pro zavedení parkovací politiky, tzv. modrých zón. Zvýšíme počet parkovacích míst, zavedeme regulaci modrými zónami, že parkovat zde budou hlavně lidé zde bydlící a tím se situace dramaticky zlepší. Je nutné říct, že zde pracujeme se zadržením vody v krajině a doplnění stromů. Občané se nemusí obávat čistě jednolité betonové plochy pro automobily.,“ uvedl starosta města Jan Kučera a místostarostka Markéta Blinková dodala: „Těší nás účast občanů, přestože by kolikrát mohla být vyšší, ale jejich názory a zpětná vazba jsou pro nás klíčové při hledání nejlepšího řešení problémů, se kterými se tady obyvatelé sídlišť potýkají. Těšíme se na další setkání na podzim, kde budeme pokračovat v diskusích a společně hledat nejlepší cesty k rozvoji města.“

Mgr. Petra Graclíková, tisková mluvčí MěÚ Rožnov pod Radhoštěm