Na vsetínské Jasence dnes odhalí rozšířený pomník válečných obětí
Na vsetínské Jasence dnes odhalí rozšířený pomník válečných obětí
foto: MěÚ Vsetín

Vsetín – Město Vsetín nechalo v loňském roce rozšířit pomník obětem 1. a 2. světové války na Jasence o čtyři nápisní desky s uvedenými jmény dvou set vsetínských válečných obětí. Součástí prací byly i úpravy nejbližšího okolí tohoto pietního místa, které bude slavnostně odhaleno v pondělí 6. února od 10 hodin. Zvána je široká veřejnost.

Pomník od kamenického mistra Sosny z Hranic vznikl v roce 1935, tedy v době, kdy byla Jasenka ještě samostatnou obcí. Obsahoval proto pouze jména padlých obyvatel Jasenky a nikoliv dalších částí Vsetína, k němuž se v roce 1950 připojila. „Na radnici se přitom v posledních letech obrátila řada pozůstalých vsetínských obětí první světové války s tím, že by rádi uctili památku svých předků položením kytičky k pietnímu místu. Takové ale v našem městě dosud scházelo,“ zmínil starosta Jiří Čunek (KDU-ČSL) impuls, který vedl radní k myšlence pomník padlým Vsetíňanům v první světové válce zřídit.

Jako nejvhodnější z alternativ zvolili obnovu stávajícího pomníku na Jasence a jeho rozšíření o čtyři samostatně stojící monolitické desky s vyrytými jmény padlých Vsetíňanů v 1. světové válce. Samotné úpravy pomníku proběhly v loňském roce. Jejich kamenickou část provedl Jakub Vávra z Valašské Polanky, terénní a zahradnické úpravy okolí Petr Zveřina z Velkých Karlovic. Součástí projektu, který financoval z 85 % Fond malých projektů programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, bylo i vydání publikace obsahující informace o obětech 1. světové války ze Vsetína, Jasenky a Rokytnice. Její část je věnována i pomníkům obou světových válek ve slovenských Trenčianských Teplicích, které jsou přeshraničním partnerem Vsetína v tomto projektu. Celkové náklady projektu dosáhly výše zhruba 670 tisíc korun.

Michal Horský