Na Sychrově vaří v novém
Na Sychrově vaří v novém
foto: MěÚ Vsetín

Vsetín – Vedení vsetínské radnice v čele se starostou Jiřím Čunkem (KDU-ČSL) si v pondělí 30. ledna prohlédlo výsledek největší investiční akce města roku 2022. Tou byla rekonstrukce pavilonu kuchyně a jídelny základní školy Sychrov. Z městského rozpočtu si vyžádala téměř 55 milionů korun.

Ve zrekonstruované kuchyni vybavené špičkovou technikou se sice vaří pro více než 450 školáků už od konce loňského října, celá akce zahrnující i práce na plášti pavilonu však byla dokončena až v průběhu listopadu. Slavnostní otevření kuchyně se konalo za přítomnosti zástupců vedení města a dodavatelské firmy TM Stav 30. ledna.

„Přeji zaměstnancům školy a žákům, abyste byli s novou kuchyní spokojeni. Věřím, že vzhledem k výši prostředků, které jsme do tohoto projektu vložili, nebude kuchyně potřebovat příštích mnoho let žádnou investici. Byl bych také rád, abychom se nyní za pomoci učitelů i rodičů zaměřili na velký nešvar, kdy se až třetina jídla vyhazuje. Měli bychom děti naučit chovat se ekologicky a jídlem neplýtvat, což je zatím častý jev. A k tomu může přispět i kvalitní a chutné jídlo. Děkuji předchozímu vedení města, že se mu tuto náročnou rekonstrukci podařilo prosadit,“ uvedl starosta Čunek.

Součástí této investiční akce byly rozsáhlé stavební práce uvnitř i zvenčí pavilonu kuchyně, který byl v původní podobě v provozu od 80. let 20. století, kdy byla škola otevřena, a již zdaleka nesplňoval současné standardy. „Nutnosti rekonstrukce jsme si byli vědomi už několik let a připravovali se na ni. Úsporná opatření spojená s pandemií nemoci Covid-19 však zapříčinila odklad zahájení prací až na rok 2022,“ uvedl místostarosta Pavel Bartoň (ANO 2011), který byl už v přechozím vedení města, jež rekonstrukci začalo realizovat.

Stavební práce začaly loni v červenci a zahrnovaly změnu dispozičního řešení dvou nadzemních podlaží pavilonu kuchyně, instalaci nové vzduchotechniky, provedení vnitřních rozvodů vody, kanalizace, elektřiny a plynu, kompletní obnovu povrchů – podlah, obkladů, nátěrů a maleb, a dodávku moderního technologického vybavení kuchyně i vybavení jídelny. Vyměněny byly také dveře a okna, zrekonstruován výtah a lapák tuků.

Provoz kuchyně a jídelny bylo možné spustit 25. října. Do té doby stravování zajišťovali externí dodavatelé. Menším dětem se dovážely obědy ze Střední odborné školy Josefa Sousedíka, ty větší docházely do jídelen základních škol na Ohradě a v Luhu.

Práce neovlivňující kuchyňský provoz pokračovaly až do listopadu. Zvenku objektu došlo k zateplení ploché střechy, která byla v havarijním stavu, opravena byla fasáda, osazeny venkovní žaluzie a podobně.

„Nové vybavení kuchyně umožnilo rozšíření možností přípravy obědů a změnu skladby jídel, která je nyní pestřejší. Možnost každodenního výběru ze dvou jídel se odráží také v tom, že jej žáci většinou celé zkonzumují a chutná jim. Samozřejmě došlo i k modernizaci zázemí pro personál kuchyně. Děkujeme městu, že se rozhodlo tuto akci zafinancovat,“ pochvalovala si ředitelka školy Pavlína Planková, podle níž moderní vybavení umožnilo po zaškolení týmu kuchařek zkvalitnit přípravu stravování nejen pro žáky a učitele, ale i pro více než 25 mimoškolních strávníků, kteří si do školy pro obědy docházejí a jejichž řady se stále rozšiřují.

Jiří Žůrek