Na smog upozorní mobilní aplikace i web hydrometeorologů
Na smog upozorní mobilní aplikace i web hydrometeorologů
V uplynulých dnech vyhlásil Český hydrometeorologický ústav pro celé území Zlínského kraje několikrát smogovou situaci. foto: Ilustrační foto

Vsetín - V minulých dnech, vzhledem k nepříznivým povětrnostním podmínkám v místech měření, vyhlásil Český hydrometeorologický ústav pro celé území Zlínského kraje několikrát smogovou situaci. Radnice proto opět upozorňuje občany na možnost využití mobilní aplikace SMOGALARM, kterou je možné stáhnout si do „chytrého“ telefonu a mít tak možnost sledovat aktuální stav kvality ovzduší v okolí. Na městské internetové stránky www.mestovsetin.cz je také nově umístěn odkaz právě na web Českého hydrometeorologického ústavu, kde je případné vyhlášení smogové situace zveřejněno.
Smogová situace je Českým hydrometeorologickým ústavem vždy vyhlašována pro celý Zlínský kraj na základě údajů získaných Smogovým a varovným regulačním systémem na jeho měřicích stanicích. Nejbližším místem měření od Vsetína je Valašské Meziříčí, kde však bývá kvalita ovzduší tradičně horší než u nás, a reálná situace tak může být na Vsetíně jiná.
   Největším problémem je tradičně hladina polétavého prachu PM10. Při výraznějším překročení povolených limitů mohou tyto částice například občanům se zdravotními problémy způsobit komplikace. „Pohyb venku v době zvýšené emisní zátěže ale samozřejmě není zdravý pro nikoho. Neznamená to však, že by ve všech případech, kdy je na území našeho kraje vyhlášena smogová situace, byly emisní limity překročeny i ve Vsetíně,“ upozorňuje místostarosta Tomáš Pifka. Občanům, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu potřebují informace o aktuální smogové situaci v okolí, zároveň opět doporučil mobilní aplikaci obecně prospěšné společnosti Čisté nebe nazvanou SMOGALARM. Ta je zdarma ke stažení do chytrých telefonů. Aplikace využívá i výsledků z měřícího místa, které je Vsetínu nejblíže, tedy stanice ve Valašském Meziříčí.
   Aktuální smogová situace a případné výstrahy jsou zveřejňovány i na internetových stránkách Českého hydrometeorologického ústavu. Odkaz na ně je umístěn na titulní stranu vsetínského městského webu www.mestovsetin.cz v sekci Online služby pod odkazem POČASÍ – VODA – KVALITA OVZDUŠÍ. „Proklikem se pak občané dostanou na web www.chmu.cz, kde je zveřejněno případné vyhlášení smogové situace, ale najdete zde i předpovědi počasí a další užitečné informace,“ uzavírá místostarosta Pifka.
Jiří Žůrek