Městská policie v Rožnově bilancovala rok 2014

Rožnov - Celkem 1989 oznámení přijala Městská policie Rožnov p. R. za rok 2014. Strážníci řešili 1450 přestupků. Většina z  nich se týkala přestupků proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.
   Dvacet uniformovaných strážníků bylo na konci roku 2014 ve službě rožnovské městské policie. Za uplynulých 12 měsíců přijali od fyzických nebo právnických osob 1989 oznámení a řešili 1450 přestupků. Pokles můžeme přičíst větší vytíženosti MP v  rámci uzavírek a oprav komunikací v  roce 2014 v Rožnově pod Radhoštěm.
   „Většinou se opět jednalo o přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu ( 980 přestupků). Následovaly přestupky proti veřejnému pořádku (101), přestupky proti majetku (128). Řešili jsme také více než 350 ostatních přestupků spáchaných porušením obecně závazné vyhlášky, nezajištěním psa, konzumací alkoholických nápojů nebo porušením pravidel občanského soužití,“ vypočítal strážník zastupující ředitele Městské policie Rožnov p.R. Marek Grossmann s  tím, že na správní orgán bylo strážníky městské policie předáno 87 podezření ze spáchání přestupku nebo jiného správního deliktu a na Policii ČR bylo podstoupeno 8 podezření ze spáchání trestného činu.
   Z  uvedeného počtu přestupků bylo 1012 řešeno uložením blokové pokuty a 480 přestupků bylo řešeno domluvou. Na pokutách bylo v  blokovém řízení v  roce 2014 uloženo 212.000 korun.
   Městská policie v  Rožnově ovšem nedohlíží pouze nad veřejným pořádkem nebo silničním provozem. „V loňském roce jsme odchytili 104 zvířat, řešili jsme 11 vraků osobních vozidel a evidováno u nás bylo 78 nálezů a 189 ztrát. Strážníci městské policie na území Rožnova pod Radhoštěm ve více než 230 případech spolupracovali s Policií ČR a ve 31 případech zajišťovali záchranáře, nebo pomáhali při výjezdu Zdravotní záchranné služby Zlínského kraje. Dále spolupracujeme s  řadou subjektů při zajišťování velkého množství kulturních nebo společenských akcí. V  oblasti prevence kriminality jsme realizovali jsme besídky a přednášky na mateřských, základních i středních školách a prezentovali činnost městské policie také na akcích, jako jsou například  Kdo si hraje nezlobí, Branný závod všestrannosti apod." uzavřel bilanci za rok 2014 Marek Grossmann.                                       Mgr. Tomáš Gross, tiskový mluvčí města, MěÚ Rožnov p. R.