Ztráty a nálezy v  Rožnově evidují 73 nalezených věcí

Rožnov - Velmi pestrý je seznam předmětů, které jsou (nebo byly) evidovány v  rámci ztrát a nálezů na Městské policii Rožnov pod Radhoštěm. Mezi kuriózní nálezy určitě patří sekačka na trávu, pivní sud nebo souprava zimních kol na motorové vozidlo.
   Za rok 2014 eviduje rožnovská městská policie celkem 73 nálezů. Je to mnohem menší číslo než loňský rok. Tento pokles ovlivnil nový občanský zákoník (OZ), který významně mění způsob nakládání s nálezy. Nález, u kterého lze z  okolností poznat, komu má být vrácen, se již neodevzdává obci, ale nový OZ ukládá nálezci povinnost vrátit ztracenou věc tomu, kdo ji ztratil, nebo vlastníkovi. Dále mezi nálezy MěPol Rožnov neeviduje dlouhodobě zanechané bezcenné věci jako je např. staré oblečení, poškozené staré jízdní kola apod.
   „Nejčastěji nalezené věci jsou opět klíče jak od domů tak i vozidel, různé doklady, jízdní kola nebo levné mobilní telefony. Mezi kuriózní nálezy řadíme například pivní sud Corgoň nebo travní sekačku,“ uvedl ředitel rožnovských strážníků Marek Grossmann. Nahlášeno bylo 189 ztrát. Opět se jedná především o doklady nebo klíče.
   Mezi nálezy se samozřejmě objevily také hotovostní finanční prostředky. „Celkově se ale za rok 2014 jedná o sumu do 10 tisíc korun. Finanční obnosy se podařilo ve většině případů  předat majitelům,“ doplnila zástupce ředitele MP Martina Jurčová. 
   Nález odevzdaný v  roce 2014 je podle OZ vyhlášen na webových stránkách města Rožnov pod Radhoštěm pod odkazem NÁLEZY a je ponechán v úschově na městské policii tři roky od jeho nalezení.
   „Za pozitivní považuji změnu při nakládání s nalezeným zvířetem, která dovoluje svěřit zvíře tzv. „opatrovníkovi“ (osobě která bude o zvíře dobrovolně pečovat), a který nově nabude k  tomuto nalezenému zvířeti vlastnické právo již po  uplynutí dvou měsíců, během nichž se o  zvíře nikdo nepřihlásil. Toto však neplatí, pokud se jedná o hospodářské zvíře, u kterého je potřebná doba tří let stejně jako u věcných nálezů,“ uzavřel Marek Grossmann. Mezi 104 odchycenými zvířaty bylo celkem 15 malých štěňat, čtyři koně, nebo ovce. U hospodářských zvířat se strážníci snaží ihned zjistit a kontaktovat majitele, protože jsou problémy s jejich případným ustájením. Zatím se to daří.                                                                                                                                 Mgr. Tomáš Gross, tiskový mluvčí města, MěÚ Rožnov p. R.