Počty nemocných chřipkou se na Valašku blíží k hranici epidemie

Vsetín - Vsetínskou nemocnici a.s. návštěvám v tuto chvíli nezavíráme, nicméně bedlivě sledujeme vývoj nemocnosti v regionu a podle potřeby na něj budeme aktuálně reagovat. Žádáme příbuzné hospitalizovaných pacientů, aby zvážili nutnost své návštěvy a pokud jsou nachlazení, trpí onemocněním dýchacích cest, aby na návštěvu nepřicházeli. Děkujeme Vám.
   Podle nejnovějších údajů Krajské hygienické stanice Zlínského kraje z 30. 1. 2015 je celková nemocnost na akutní respirační onemocnění v okrese Vsetín 1379/100 000 obyvatel. Region ještě nedosáhl pomyslné epidemické hodnoty nemocnosti 1500/100 000 obyvatel, nicméně na základě dynamiky vývoje situace (vzestup počtu onemocnění s chřipkovými příznaky o 187% oproti minulému týdnu) a opakovaných pozitivních záchytů chřipky u pacientů v okrese Vsetín, jsme na začátku epidemie.                                                                Ing. Lenka Plačková, tisková mluvčí, PR, Vsetínská nemocnice a.s.,