Město ve dvou letech opraví budovu ZUŠ
Město ve dvou letech opraví budovu ZUŠ
ZUŠ se dočká opravy. foto: MěÚ Valašské Meziříčí

Val. Meziříčí - Zastupitelé včera rozhodli o uvolnění finančních prostředků na výměnu oken a opravu fasády na budově Základní umělecké školy sídlící na Komenského ulici. Práce jsou předběžně vyčísleny na 3,6 milionu korun, začít by se mělo o letošních letních prázdninách. Pro byli všichni přítomní zastupitelé.
   „Původně finanční prostředky na tuto opravu v rozpočtu nebyly. Počítali jsme s částkou 3,5 milionu korun pro Základní školu Žerotínova. Peníze měly jít na úpravu vestibulu, součástí čehož byla i rekonstrukce rozvodů vody, které se ve vstupní hale nacházejí. Následně jsme začali pracovat na paralelním projektu, a to hospodaření s dešťovou vodou. Jedná se o velmi zajímavý titul, který má kromě rozměru praktického i rozměry ekologické a výukové. Poté, co jsme zateplili plášť budovy, nám projekt umožní zateplit i střechu a vytvořit zde jímací prostor pro dešťovou vodu, která může být následně použita v rámci potřeb budovy jako takové,“ vysvětlil starosta města Robert Stržínek (ANO) a pokračoval: „Bylo by nešťastné teď provádět rekonstrukci vodovodních rozvodů a do dvou let do nich znovu zasahovat a uzpůsobovat potřebám dešťových rozvodů. Proto jsme se po konzultaci s ředitelem školy rozhodli projekt rekonstrukce vestibulu, který nemá navíc vztah k žádné dotaci, pozdržet a realizovat jej až společně s projektem na hospodaření s dešťovou vodou. Finance se tedy pro letošní rok uvolnily a my bychom je rádi dál smysluplně využili, a to právě na opravu budovy základní umělecké školy.“
Oprava ZUŠ bude konkrétně zahrnovat výměnu 44 kusů oken, protože současná jsou energeticky neúsporná. Dále budou vyměněny parapety, opraveny klempířské prvky, kompletně opravena fasáda a osazeny hroty proti holubům na římsách východní fasády.
   „V příštím roce plánujeme vyměnit stávající kovové vodovodní a topné potrubí a vyměnit i rozdělovače v kotelně. Projektovou dokumentaci máme připravenou,“ nastínil starosta s tím, že i z časových   důvodů není možné stihnout všechny potřebné opravy během jedněch letních prázdnin. Náklady na tuto další fázi oprav se budou pohybovat kolem 1,4 milionu korun.
Ing. Vendula Králová, MěÚ Valašské Meziříčí