Rokytničtí preferují v Kotovu ponechání stávajících služeb
Rokytničtí preferují v Kotovu ponechání stávajících služeb
Kotovo. foto: MěÚ Vsetín

Vsetín - Na přelomu února a března proběhlo dotazníkové šetření s cílem zjistit názor obyvatel Rokytnice na využití objektu Kotovo. Osloveno bylo více jak 1400 domácností žijících v ulicích Na Dolansku, Okružní, Moskva, Pod Bečevnou, Rokytnice a Michala Urbánka. Řádně vyplněných dotazníků, ať už v listinné podobě či elektronicky na webu města, se pak sešlo celkem 238. Dle sesbíraných odpovědí obyvatelé Rokytnice v objektu Kotova nejvíce ocení ponechání stávajících služeb, jako jsou pošta, prodejna potravin, zubní ordinace a laboratoř, oddělení dětské knihovny, restaurace, prodej a servis praček či kadeřnictví.
   Dotazník byl rozdělen do dvou částí. První byla zaměřena na zjištění názoru obyvatel na nabídku služeb, aktivit či jiného využití, jež by mělo být v objektu Kotovo zastoupeno či zachováno. Nemuselo se zároveň jednat pouze o podnikatelské aktivity, ale například také o využití prázdných prostor, jako kluboven pro mládež nebo místností pro spolky. „Obyvatelé mohli v dotazníku vybírat jednu nebo více z připravených možnosti, popřípadě dopsat vlastní návrh. Z vyhodnocení vyplývá, že jsou nejvíce preferovány stávající služby umístěné v objektu Kotova, například pošta, zubař či restaurace, což bylo očekáváno vzhledem k jejich častému využívání ze strany obyvatel sídliště,“ uvedl starosta Jiří Růžička a dodal, že podněty, které byly do dotazníků dopsány, se nejčastěji týkaly doplnění služeb o prodejnu s ovocem a zeleninou, tělocvičnu, kavárnu či bankomat.
   Druhá část dotazníku byla zaměřena na představy o úpravách nejbližšího okolí Kotova, přičemž se má jednat především o zpevněné plochy, zeleň, řešení dopravní obslužnosti a doplnění mobiliáře. Z odpovědí vyplynulo, že si občané nejvíce přejí vybavení odpadkovými koši, lavičkami či výsadbu nových dřevin a doplnění stojanů na kola. V případě dopsání vlastního podnětu obyvatelé nejčastěji navrhovali omezení provozu uvnitř areálu a s tím spojené vytvoření klidové zóny s možností relaxace.
   Poté co v loňském roce potvrdil Nejvyšší soud České republiky rozhodnutí nižších soudů, a navrátil tak Vsetínu budovu Rokytnice č.p. 413 – Kotovo, která byla zastavena v kauze Wojtoň Kovex, může radnice po více jak 20 letech do této budovy konečně začít investovat. „Chtěl bych poděkovat všem osloveným obyvatelům této lokality, kteří se do dotazníkového šetření zapojili a ukázali, že jim není lhostejné prostředí, ve kterém žijí. Jejich požadavky jsou cenným podkladem pro zpracování návrhu stavebních úprav této budovy a jejího blízkého okolí,“ uzavřel starosta Růžička.
Ing. Marek Mikuš, MěÚ Vsetín