Loni řešili strážníci téměř 32 tisíc přestupků
Loni řešili strážníci téměř 32 tisíc přestupků
Ilustrační foto

Val. Meziříčí - Plné ruce práce měli v roce 2019 strážníci Městské policie Valašské Meziříčí. Vedle řešení přestupků, kterých meziročně přibylo cirka o 10 tisíc, pomáhali seniorům nebo uspořádali 141 preventivních programů a akcí pro všechny věkové skupiny.
   Výroční zprávu o činnosti Městské policie Valašské Meziříčí za rok 2019 předložil v červnu zastupitelům její ředitel Jan Camfrla. „Ke konci loňského roku jsme měli 36 zaměstnanců, z toho 29 strážníků, jednoho čekatele a šest preventistů kriminality. Naše činnost je nezastupitelná v systému zajištění bezpečnosti ve městě a ve spolupráci s Policií České republiky značně přispívá k eliminaci nápadu trestné činnosti,“ nastínil Camfrla.
   V uplynulém roce řešili strážníci 31 813 přestupků. Mezi nimi dominovaly ty na úseku překročení nejvyšší povolené rychlosti, a to v 28 613 případech. „Meziročně evidujeme nárůst přestupků o téměř 10 tisíc. Tento je způsoben zejména pořízením druhé měřící jednotky stacionárních radů a pravidelným překračováním nejvyšší povolené rychlosti v obci ze strany řidičů,“ uvedl ředitel městské policie. Celkem 2 711 prohřešků se motoristé dopustili, když se provinili proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích (s výjimkou překročení povolené rychlosti). Blokovou pokutou pak strážníci řešili 2 829 přestupků v celkovém objemu 648 tisíc Kč.
   Také v roce 2019 provozovala městská policie nepřetržitou službu SOS Senior. „Senioři a imobilní občané města v tísni ji v 96 případech využili k přivolání hlídky stiskem nouzového tlačítka. Realizovali jsme také 141 preventivních akcí pro děti, mládež a seniory se zaměřením na základní právní povědomí nebo ochranu života a majetku, ale také kurzy sebeobrany pro ženy a dívky či profesní skupiny,“ shrnul Jan Camfrla a dodal: „Aktivní je nadále i naše spolupráce s Policií ČR. Jednalo se celkem o 178 případů, přičemž jsme kolegům předali také osm hledaných osob. Pravidelně spolupracujeme samozřejmě i s Hasičským záchranným sborem a Zdravotnickou záchrannou službou.“ Již tradičně se strážníci věnovali také odchytu toulavých zvířat, kterých bylo loni 143 a nechyběli mezi nimi ani volně pobíhající koně nebo ovce.
   Letos se městská policie mimo jiné zaměřuje na potírání výskytu nelegálních drog v ulicích a jejich podávání mladistvým (včetně alkoholu), dohled nad veřejným pořádkem a boj proti alkoholismu.
Bc. Jakub Mikuš, tiskový mluvčí MěÚ Valašské Meziříčí